×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021

Rok za prijavo: ponedeljek, 18. oktober 2021

Idrija, 30. 8. 2021

AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA RS

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil spremembe vsebine javnega razpisa z oznako P1 plus 2021 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 51/21.

Spremembe se nanašajo na osnovne pogoje za kandidiranje na razpis.

2. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil spremembe vsebine javnega razpisa SK75 2021 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 26/21.

Spremembe se nanašajo na poglavje 4.1 Splošni pogoji za vlagatelje.

3. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1, objavljenega v Uradnem listu RS št. 97/21.

Poglavje 4 Obravnava vloge se dopolni tako: Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo (poslovni načrt ali opis projekta, odvisno od vrednosti projekta), sicer se vloga zavrže kot nepopolna.

4. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila spremembo javnega razpisa Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini.

Spremeni se obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva. Prav tako se spremenijo roki in način prijave na javni razpis.

5. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo dodatni javni razpis za sofinanciranje socialne aktivacije.

Ministrstvo bo z razpisom sofinanciralo 7 projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Namen ministrstva je, da sofinancirani programi s svojim celostnim pristopom prispevajo k izboljšanju socialne vključenosti udeležencev in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti.

Izbrani projekti se bodo izvajali tako na območju vzhodne in zahodne kohezijske regije. 

Projekti bodo sofinancirani iz javnih sredstev v višini 100% realiziranih upravičenih stroškov projekta.

Projekti se bodo izvajali v letu 2022. 

Upravičeni stroški so: stroški osebja, stroški pavšalnega financiranja.

Rok za oddajo vlog na razpis je 18. 10. 2021.

6. Ministrstvo za kulturi je objavilo obvestilo o objavi javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki ji bo v letih 2022-2025 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli v obdobju od 2022 do vključno 2025. Okvirna višina sredstev za predmet razpisa je 3,8 mio EUR. Razpis bo trajal od 27. 8. 2021 do 10.11.2021.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe