×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021

Rok za prijavo: sreda, 20. oktober 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila spremembo Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-poslovanje 2019-2022).

Spremeni se določilo, ki se nanaša na okvirno višino sredstev, ki so na razpolago. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je je objavilo 18. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021. Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Predmet javnega razpisa so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam, in sicer individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev: nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 12 mio EUR, od tega:

  • 2 mio EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij,
  • 5,5 mio EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov,
  • 4,5 mio EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.

Rok za oddajo vloge: od 23. 8. 2021 do 20. 10. 2021.

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 19. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021. Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Predmet javnega razpisa so naložbe  v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam in sicer individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev: ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup namakalne opreme in oprema za protislansko zaščito.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8 mio EUR, od tega:

  • 2 mio EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij,
  • 3 mio EUR za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov,
  • 3 mio EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.

Rok za oddajo vloge: od 23. 8. 2021 do 20. 10. 2021.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe