Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energijo z izrabo sončne energije.

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud – nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

Upravičeni stroški so:

  • za nakup in vgradnjo naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MV,
  • za nakup in vgradnjo opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
  • za stroške storitev strokovnega nadzora gradnje.

Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje je 4. 6. 2021.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcijo športnih bazenov ter trajnostne ureditve, vzdrževanja in posodobitve zunanjih športnih površin z namenom doseči boljšo in učinkovitejšo rabo športnih površin ter športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim programom športa v RD 2014-2023.

Cilj javnega razpisa je zagotoviti kakovostne javne športne površine za vse kategorije uporabnikov ter učinkovito koriščenje in ravnanje z javnimi športnimi objekti.

Na razpis se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti športne bazene ali zemljišča, ki bodo predmet trajnostne ureditve, vzdrževanja ali posodobitve zunanjih športnih površin.

Rok za prijavo na razpis je 11. 6. 2021.

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju filmskih festivalov, ki jih bo v petih 2021-2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike je objavil javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol. Javni razpis je vsebinsko razdeljen na 2 sklopa:

Sklop A: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2020/2021 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja,

Sklop B: sofinanciranje izvedbe  praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju, in so v šolskem oz. študijskem letu 2020/2021 vpisani v zaključni letnik.

Na razpis se lahko prijavijo:

  • Sklop A: zbornica in delodajalec
  • Sklop B: šola in delodajalec, za katerega šola odda vlogo na javni razpis.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.

 

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe