×

Aktualne novosti iz Uradnega lista RS št. 78/2020 z dne 29.5.2020


V Uradnem listu RS št. 78/2020 z dne 29. 5. 2020 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembo Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19. 

V skladu z novo objavo se spremeni naziv javnega razpisa, njegov namen in cilj. 

Namen popravljenega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za to dejavnost oz. za dejavnosti gostinske ponudbe (šifre dejavnosti so naštete v besedilu razpisa), k uvajanju ekološkega turizma oziroma trajnostnega menedžmenta in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih on gostinskih obratih ter jih tako spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka, k prilagoditvi ponudbe zaradi epidemije Covid-19, s poudarkom na varnosti, zdravju in individualizirani turistični ponudbi domačim in tujim gostom. 

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike, ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. 

V javnem razpisu se spremeni tudi točka določilo glede upravičenih stroškov in roki za oddajo vlog. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele kmetijskem gospodarstvu v letu 2020. 

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu. Za nepredvidljivi škodni dogodek se šteje škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.

Vlogo na razpis lahko odda nosilec kmetijskega gospodarstva.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 15.000 EUR. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2020. 

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije. Za škodni dogodek se šteje smrt, I. ali II. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije ali večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. 

Na razpis se lahko prijavi nosilec kmetijskega gospodarstva. Sredstva iz tega javnega razpisa se upravičencu dodelijo kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najavaKako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe