×

Javni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene za naložbe v nove sisteme DO OVE in širitev sistemov DO OVE.

Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Skupna višina državne pomoči za izvedbo posamezne operacije znaša v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov največ:

-35% za velika podjetja,

- 45% za srednja podjetja,

- 55% za mala in mikro podjetja.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 2. 9. 2021. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021.

2. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021.

Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2021 je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora visokih predstavnikov programa EUREKA ali v okviru strateške iniciative grozd.

3. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva.

Cilj javnega razpisa je zagotoviti mobilne enote (osebna vozila), ki bodo omogočile kakovostnejše izvajanje obravnave oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju ter spremljanje izvajanja storitev osebne asistence na terenu. Javni razpis odgovarja tudi na spremenjene okoliščine in potrebe zaradi pojava epidemije Covid-19, in sicer na otežen dostop uporabnikov do storitev koordinatorjev in do pomoči pri psihosocialni rehabilitaciji in socialni reintegraciji v skupnosti.

Na razpis se lahko prijavi pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena s strani Republike Slovenije kot javni socialno varstveni zavod, ki opravlja dejavnost pod šifro Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve, in izpolnjuje ostale pogoje iz razpisa.

Izbrani projekti bodo sofinancirani iz javnih sredstev v višini do 100% realiziranih upravičenih stroškov projekta.

Rok za oddajo vloge je 2.4. 2021.


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe