×

Javni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020


V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107 z dne 31. 7. 2020 (Ob-2579/20).

Sprememba se nanaša na višino in vire sredstev – spremeni se skupni razpisani znesek, ki znaša 7.200.000,00 EUR.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020.

Predmet javnega razpisa so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev. Javni razpis je odziv na epidemijo COVID-19, zato so do podpore upravičeni tudi stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. 3. 2020.

Po razpisu so upravičene naložbe v: 

  • ureditev hlevov, ki so po predpisih o graditvi objektov zahtevni ali manj zahtevni objekti, in nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterna za gnojenje), 
  • ureditev gospodarskih poslopij: skladišča za krmo in nakup notranje opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija), 
  • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, 
  • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, 
  • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, 
  • nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika: kmetijska mehanizacija, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov. 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. novembra 2020 do vključno 27. januarja 2021.

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 17. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020.

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izboljšanju konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Javni razpis je odziv na epidemijo COVID-19, zato so do podpore upravičeni tudi stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. 3. 2020. 

Predmet podpore so kolektivne naložbe, in sicer naložbe v ureditev zbirnih centrov, skladišč, hladilnic, pakirnih linij in nakup pripadajoče opreme, v katerih se izvaja priprava primarnih rastlinskih pridelkov članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge.

Upravičene naložbe so naložbe v ureditev:

  • skladišč in hladilnic ter nakup pripadajoče opreme za skladiščenje, pakiranje in pripravo rastlinskih pridelkov za prvo prodajo predelovalcem ali prodajnim posrednikom, nakup pakirnih linij ter kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja rastlinskih pridelkov (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija), 
  • dovoznih površin za sprejem in razkladanje rastlinskih pridelkov. 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. novembra 2020 do vključno 27. januarja 2021.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe