×

Javni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Rok za prijavo: ponedeljek, 28. september 2020


V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS z dne 8. 5. 2020. 

2. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020.

Predmet javnega razpisa je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest. Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo med drugim vključevali naslednje aktivnosti:

  • razvoj motivacijskih programov za starejše zaposlene,
  • razvoj in uvajanje menedžmenta znanja,
  • razvoj in uvajanje programov menedžmenta starostne raznolikosti zaposlenih,
  • razvoj in uvajanje programov spodbujanja dobrega počutja starejših na delovnem mestu,
  • aktivnosti spodbujanja sodelovanja starejših zaposlenih v procesu izboljševanja delovnega okolja, 
  • aktivnosti razvoja in uvedbe pogojev za fizično aktivnost starejših zaposlenih.

Na javni razpis se lahko prijavijo projektna partnerstva z vsaj dvema in največ tremi projektnimi partnerji. Dva projektna partnerja morata biti podjetji, registrirani za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih družbah, v katerih bo vpeljana projektna rešitev in ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa. Izbirno je lahko del partnerstva tudi dodatni svetovalni projektni partner, ki razvite projektne rešitve ne bo vpeljeval v svoji organizaciji, ampak ima svetovalno in podporno vlogo v partnerstvu.

Javni razpis sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija. V okviru razpisa se bo sofinanciralo naslednje upravičene stroške:

  • stroški plač zaposlenih,
  • pavšalno financiranja.

Rok za oddajo vloge je 28. 9. 2020.


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe