Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022

Rok za prijavo: sreda, 21. december 2022

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 135/2022 z dne 21. 10. 2022, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 123/22.

2. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembe Javnega razpisa za podjetništvo – B Energetika MSVP 2022, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 103/22.

3. Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7CE 2022 – Krizno likvidnostni krepit, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 128/22.

4. Fundacija za šport je objavila javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2023 in 2024.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 2,684 mio EUR, od tega bo večina sredstev razpisanih v letu 2023.

Sofinancirali se bodo programi, ki se nanašajo na: 

  • energetsko in športno-tehnološko posodobitev športnih objektov,
  • trajnostno ureditev, investicijsko vzdrževanje in posodobitev naravnih površin za šport,
  • novogradnje športnih objektov, ki lahko obogatijo mrežo športnih objektov za izvajanje letnega programa športa,
  • gradnjo, posodobitev in opremljanje športnih objektov za panožne športne centre OKS-ZŠZ.

Za sredstva iz razpisa lahko kandidirajo lastniki športnih objektov ali izvajalci, ki niso lastniki športnih objektov, s soglasjem in zagotovilom lastnika športnega objekta, da se namembnost objekta brez soglasja fundacije ne bo spremenila. Vsi, ki kandidirajo na razpis, morajo imeti registrirano dejavnost s področja športa.

Sredstva sofinanciranja: sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za šport na naravi, ki jih namenja fundacija, lahko pri velikih investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eur brez DDV, predstavljajo največ 30% predračunske vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 eur brez DDV, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50% predračunske vrednosti celotne investicije. Maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij je 75.000 EUR, ne glede na vrednost investicije. DDV ni predmet razpisanih sredstev.

Upravičeni stroški so:

  • stroški gradnje in posodabljanja športnih objektov in površin za šport v naravi,
  • stroški trajnostne ureditve, investicijskega vzdrževanja in posodobitve naravnih površin za šport,
  • stroški strokovnega nadzora v zvezi z gradnjo in posodabljanjem športnih objektov in površin za šport v naravi,
  • stroški nabave in vgradnje vgradnih športnih naprav, ki zagotavljajo uporabnost objektov, 
  • stroški nabave športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objektov.

Rok za oddajo vloge je 21. 11. 2022.

5. Fundacija za šport je objavila javni razpis za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2023.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, v okvirni višini 8,316 MIO EUR.

Rok za oddajo vloge na razpis je 21. 11. 2023.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe