×

Razpisi iz Uradnega lista RS št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020


V Uradnem listu RS št. 93/2020 z dne 3. 7. 2020 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembo javnega razpisa Mentorske sheme za socialna podjetja.

Popravki se nanašajo na spremembe pravne podlage, višine sredstev, ki so na razpolago za razpis, število odpiranj vlog itd.

2. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo popravek besedila javnega razpisa za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic.

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti z nepovratnimi sredstvi za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe.

Predmet sofinanciranja so investicije, ki:

- prispevajo  k varovanju okolja: ureditev čistilnih naprav, zmanjšanje izpustov, varčevanje z vodo, ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov, reciklaža in uporaba odpadnih surovin, zmanjševanje količine odpadkov, naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine,

- naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje: naložbe v učinkovito rabo energije, v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje, ureditev ali vzdrževanje enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa.

Prijava na razpis je možna od 24. 7. do 21. 10. 2020.

4. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1.

Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

- premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza naslednjemu ukrepu: premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirane kot: zavodi, zadruge, zbornice, skladi, društva, ustanove, d.o.o., d.n.o., d.d., gospodarsko interesno združenje, ostale organizacije, organizirane kot dobrodelna organizacija, nevladna organizacija, študentska organizacija, …

Rokov za oddajo vlogo je več, prvi je 27. 7. 2020

5. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov – PF3.

Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

- premostitveno financiranje za projekte, ki so odobreni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza ukrepu: premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij.

Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki je pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost: d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d, e.d.d., g.i.z., e.g.i.z., s.p., zadruga, zadružna zveza.

Rokov za oddajo vloge na razpis je več, prvi je 27. 7. 2020. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe