Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 103/2022 z dne 29. 7. 2022, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela.

Predmet javnega razpisa je financiranje enega projekta, v okviru katerega bo pripravljena spletna platforma kot vstopna točka, namenjena svetovanju, informiranju in osveščanju ter usposabljanju/izobraževanju delodajalcev in delavcev (pogosta vprašanja, dobre prakse, pravni okvir ipd.) s področja prožnejših načinov organizacije dela v okviru pogodbe o zaposlitvi. 

Namen javnega razpisa je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi krepiti možnosti za prožnejše načine organizacije dela v okviru pogodbe o zaposlitvi (na primer organizacija dela na daljavo, gibljiv delovni čas, uporaba prednosti digitalizacije v delovnih procesih…), večja podpora pri njihovi uporabi v smislu upoštevanja pravnih podlag in organizacije delovnega procesa s strani delodajalca in krepitev digitalnih kompetenc zaposlenih, ki bodo omogočale njihovo vključevanje v posodobljene delovne procese.

Na razpis se lahko prijavi projektno partnerstvo, ki ga lahko sestavljajo največ tri pravne osebe, in sicer prijavitelj in največ dva projektna partnerja.

Na razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v republiki Sloveniji s statusom fundacije v skladu z Zakonom o urejanju trga dela, vpisana v evidenco fundacij ta izboljšanje zaposlitvenih možnosti in ki izpolnjuje ostale pogoje iz razpisa.

Za projektnega partnerja pa veljajo naslednji pogoji: je pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji in izpolnjuje ostale pogoje iz razpisa.

Skupna vrednost nepovratnih namenskih sredstev javnega razpisa za leta od 2022 do 2026 znaša 4,748 mio EUR. Prijavitelj lahko zaprosi za 100% financiranje upravičenih stroškov projekta.

Rok za prijavo na razpis je 23. 8. 2022.

2. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za podjetništvo – B Energetika MSVP 2022. 

Skupni razpisani znesek za razpis je 3 mio EUR v obliki posojil. Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti na območju Republike Slovenije, ki zasleduje sledeče cilje za spodbujanje razvoja v gospodarstvu:

  • učinkovita raba energije za naložbe,
  • varstvo okolja in prilagajanje podnebnim spremembam za naložbe.

Na razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so registrirani v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah kot pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, registrirani v skladu z Zakonom o zadrugah, zasebniki, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost. Vlagatelji morajo biti vpisani v sodni register pred  1. 1. 2019.

Upravičena velikost vlagatelja je: mikro, malo, srednje in veliko podjetje.

Začetek projekta je lahko od 1. 7. 2021 naprej.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 85% upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 15%, ki ne smejo vključevati javnih sredstev.

Upravičeni stroški projekta so: 

  • gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov,
  • nova oprema in delovni stroji, neopredmetena sredstva.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 100.000,00 EUR, najvišja pa 1.000.000,00 EUR.

Posojilni pogoji so natančno razloženi v besedilu razpisa.

Vlagatelji vlogo oddajo v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 15. 8. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe