Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavil spremembo javnega razpisa za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023.

Spremeni se rok za oddajo vlog in sicer na 26. 8. 2022. Prav tako se spremenijo določila glede priprave vloge na javni razpis.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo 7. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021.

Spremeni se rok za oddajo vlog na javni razpis in sicer na 3. 8. 2022. Spremenijo se tudi določbe poglavja glede upravičenih in neupravičenih stroškov.

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo 8. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022.

Spremeni se rok za oddajo vlog na razpis in sicer na 7. 9. 2022. Prav tako se spremenijo določbe glede upravičenih in neupravičenih stroškov.

4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo 9. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu.

Spremeni se rok za oddajo vlog na javni razpis in sicer na 5. 10. 2022. Spremenijo se tudi določbe glede upravičenih in neupravičenih stroškov.

5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo 23. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021. Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

Spremenijo se določila glede upravičenih in neupravičenih stroškov.

6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo 24. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021. Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.

Spremeni se rok za oddajo vlog na razpis in sicer na 5. 9. 2022. Spremenijo se tudi določbe glede upravičenih in neupravičenih stroškov.

7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo 25. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022. Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov.

Spremeni se rok za oddajo vlog na razpis in sicer na 6. 9. 2022. Prav tako se spremenijo določbe glede upravičenih in neupravičenih stroškov.

8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo 26. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022. Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih.

Spremeni se rok za oddajo vloge na razpis. Spremenijo se tudi doložila glede upravičenih in neupravičenih stroškov.

9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022.

Rok za oddajo vlog na razpis je 15. 7. 2022. 

Na razpis se lahko prijavijo registrirana čebelarska društva, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa. Podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska v višini 200 eur na registrirano čebelarsko društvo.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe