Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembo javnega razpisa Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav v programskem letu 2022, z namenom posodobiti zastarelo čebelarsko opremo, pripomočke ali naprave in tehnologije.

Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpopolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev.

Rok za oddajo vloge je 31. 7. 2022.

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.

Rok za oddajo vloge na razpis je 31. 7. 2022.

4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom.

Rok za oddajo vloge na razpis je 8. 4. 2022.

5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih.

Rok za oddajo vloge na razpis je 8. 4. 2022.

6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je je objavilo javni razpis za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Rok za oddajo vloge na razpis je 8. 4. 2022.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe