Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Rok za prijavo: ponedeljek, 17. januar 2022

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Slovenski regionalno razvojni skladje objavil spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/21.

Spremenijo se roki za oddajo vloge na javni razpis – dodata se še dva nova roka. Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021. 

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. Z razpisom se želi prispevati k dodajanju vrednosti gospodarskim proizvodom.

V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.

Upravičeni stroški:

  • stroški nakupa novih strojev in opreme,
  • splošni stroški.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 4 mio EUR.

Javni razpis je zaprtega tipa, prijava nanj je možna od 8. 11. 2021 do 17. 1. 2022.

3. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis P7CV 2021 COVID – krediti organizatorjem potovanj.

Produkt predstavlja kredit Sklada po ugodni obrestni meri. Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo. 

Cilji javnega razpisa so:

  • poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbo o paketnem potovanju,
  • omogočiti hiter dostop velikim podjetjem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
  • kreditu z ugodno obrestno mero,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah,
  • ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij.

Pogoji za kandidiranje na razpisu: vlagatelj ima status mikro, malega, srednjega ali velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, je podjetje, ki se kot pravna oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je organizirano kot gospodarska družba, ter izpolnjuje ostale pogoje iz razpisa.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe