×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020


V Uradnem listu RS št. 85/2020 z dne 12. 6. 2020 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis).

Spremeni se okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis ter predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih, ki so na razpolago za javni razpis.

2. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3.

Spremenijo se razpisani zneski ugodnih posojil po posameznih območjih.

3. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa in sicer: 

- Sklop A: pomočnik vzgojitelja začetnik,

- Sklop B: učitelj začetnik.

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki, vzgojitelji začetniki, učitelji in svetovalni delavci, preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so opredeljeni v razpisu.

Namen razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih osebna prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 60 pomočnikov vzgojitev začetnikov ter 50 učiteljev začetnikov v zahodni kohezijski regiji.

Na razpis se lahko prijavijo vrtci, osnovne, glasbene in srednje šole, dijaški domovi ali zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 25. 8. 2020.

4. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

Cilj javnega razpisa je uvajanje izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj prilagojen potrebam trga in bo zagotavljal lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev.

Javni razpis je vsebinsko razdeljen na 2 sklopa: 

- Sklop A: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2019/2020 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja,

- Sklop B: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 vpisani v zaključni letnik.

Na razpis se lahko prijavijo:

- za Sklop A: zbornica in delodajalec,

- za sklop B: šola in delodajalec.

Rok za oddajo vlog na razpis je 2. 9. 2020. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe