Na vsebino
×

IPO – Izobraževalni programi za odrasle v Goriški regiji

 Povezava na spletno stan EKP v Sloveniji

Danes se zelo intenzivno soočamo s številnimi spremembami, zlasti na demografskem, ekonomskem, tehnološkem in na okoljskem področju. Izobraževanje odraslih ima pri premagovanju izzivov na omenjenih področjih izredno pomembno oz. ključno vlogo; zatorej morajo biti vseživljenjskega učenja in izobraževanja deležni vsi ljudje – brez izjeme. 

Z namenom spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar smo se skupaj s še štirimi partnerji prijavili na Javni razpis »Temeljne kompetence 2023-2029« in bili s projektom »IPO – Izobraževalni programi za odrasle v Goriški regiji«, krajše »IPO«, na njem uspešni.   

Projektno partnerstvo:  Ljudska univerza Ajdovščina (vodilni partner), Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Šolski center Nova Gorica in Micro Team. 

Namen projekta: Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi. 

Trajanje projekta:  od 13.10.2023 do 30.6.2029.

Ciljna skupina: V Izobraževalne programe se lahko vključite vsi odrasli.

Posebno pozornost se v projektu namenja:  

 • nižje izobraženim (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj),
 • aktivnim, starim 55 let ali več,
 • tujcem,
 • zaprtim osebam v zavodih za prestajanje kazni zapora. 
V okviru projekta bomo izvajali naslednje izobraževalne programe za odrasle, ki obsegajo 40, 60 ali 100 ur učenja:

a. Javnoveljavni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU), namenjeni razvoju pismenosti:

 • Beremo in pišemo skupaj,
 • Most do izobrazbe,
 • Moj korak,
 • Izzivi podeželja,
 • Delovno mesto,
 • Razgibajmo življenje z učenjem

b. Javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle (splošna računalniška pismenost),

c. Javnoveljavni program Digitalna pismenost za odrasle (usposabljanje za uporabo digitalnih tehnologij za vsakodnevne potrebe pri življenju in delu),

d. Neformalni izobraževalni programi za odrasle (NIPO):

 • tečaji slovenščine,
 • tečaji tujih jezikov (na ravneh od A1 do B2, osnovni tečaji, poslovna konverzacija, osvežitveni tečaji,…),
 • splošni izobraževalni programi, ki vključujejo eno ali več kompetenc: matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, finančna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, odnos in odgovornost do dela, upravljanje s časom, kulturna zavest in izražanje, medgeneracijsko učenje in sodelovanje (mentorstvo, skupnostno učenje, ipd.), trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo, zdrav življenjski slog,
 • pridobivanje digitalnih kompetenc: npr. WORD (osnovna in nadaljevalna raven), EXCEL (osnovna in nadaljevalna raven), POWER POINT ipd. (osnovna in nadaljevalna raven), uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav),...
 • program priprave na opravljanje izpita iz slovenskega jezika.

Programi v projektu IPO so za udeležence brezplačni.

PROGRAMI:

TEČAJ ITALIJANSKEGA JEZIKA 

 • Obseg: 60 ur
 • Pričetek: 21.3.2024 v prostorih OŠ Idrija, Lapajnetova ulica 50 
 • Kdaj: vsak četrtek od 21. 3. 2024 dalje, ob 18.00
 • Trajanje: 3 šolske ure
 • Kje: prvo in drugo srečanje v prostorih OŠ Idrija, vsa naslednja v učilnici ICRE na Mestnem trgu 2.

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA

 • Obseg: 40 ur
 • Kdaj: vsak ponedeljek od 18. 3. 2024 do 10. 6. 2024, ob 16.30.
 • Trajanje: tri šolske ure.

 • Kje: v Večnamenskem centru Cerkno, Bevkova ulica 22, Cerkno.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus. 

IPO – Izobraževalni programi za odrasle v Goriški regiji

Aktualno

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe