Na vsebino
×

FORMICA 5

Osnovne informacije o projektu

 • Partnerji v operaciji: LAS s CILjem, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija
 • Vrednost celotne operacije: 180.531,30 EUR
 • Sofinanciranje operacije s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj: 106.779,47 EUR 
 • Trajanje operacije: junij 2022 – junij 2023 
 • Viri sofinanciranja: Republika Slovenija, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec, LAS s CILjem, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.

POVZETEK:

Izhodišče projekta in njegov namen: 

Projekt izhaja iz zaznanih potreb na območju, saj zajema vsebine, ki so bile v lokalnem okolju prepoznane kot prednostne za izvedbo v okviru strategije LAS s Ciljem.

Vsa tri območja (občine Cerkno, Idrija, Logatec) želijo vzpostaviti pilotni produkt, vezan na kolesarski turizem, kar je bilo prepoznano kot aktualno za območje LAS s CILjem. Prepoznana je tudi potreba po izdelavi letakov s turistično vsebino, z namenom, da se produkt predstavi obiskovalcem območja. Predstavitev domačinom bo potekala preko vključevanja mladih, ki so prepoznani kot ranljiva skupina in jim bo grbinasti poligon omogočil kakovostno preživljanje prostega časa, zato se kaže priprava projekta na celotnem območju vključenih občin kot dobra možnost tudi za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

AKTIVNOSTI IN PRIČAKOVANI REZULTATI:

Operacija bo potekala v eni fazi in sicer v času od 13. 6. 2022 do 30. 6. 2023. 

Predvidene aktivnosti so: 

 • izvedba investicij v infrastrukturo: gradnja grbinastih poligonov, nakup montažnega koloparka in urbane opreme,
 • priprava vsebin za turistične produkte in tisk letakov,
 • izvedba pilotnih aktivnosti za ranljive ciljne skupine,
 • izvedba promocijskih aktivnosti.

Pričakovani rezultati: izvedena 2 grbinasta poligona (Idrija, Cerkno), nabavljen montažni kolopark (Logatec), pripravljene vsebine za turistične produkte, izdelani in natisnjeni 3 letaki, izvedeni različni dogodki za ranljive skupine, izvedene različne promocijske aktivnosti.

CILJI OPERACIJE:

Cilji projekta so sledeči:

 • razvoj novega skupnega kolesarskega turističnega produkta z izvedbo kolesarskih poligonov in različnih vsebin za ranljive skupine. 

Prispevek k ciljem SLR: projekt prispeva k naslednjim ciljem iz Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem:

 • vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest: razvit bo nov turistični produkt za kolesarski turizem,
 • izboljšati kakovost življenja na podeželju: kakovost življenja se bo izboljšala z ureditvijo grbinastih poligonov, saj bodo omogočili kakovostno preživljanje prostega časa,
 • aktivirati potenciale ranljivih skupin: izvedeni bodo dogodki za otroke, mlade in druge ranljive skupine.

Več informacij dobite na: www.eu-skladi.si in na http://las-sciljem.si/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

                                                       

FORMICA 5

Aktualno

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe