Na vsebino
×

Pilot MOP

Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje (Pilot MOP), preizkuša izvedljivost, povezanost in povezljivost nalog, ki jih predpisujeta prostorska in gradbena zakonodaja ter hkrati predstavlja osnovo za pripravo projektov v naslednji finančni perspektivi 2021–2027.

Osnovni namen projekta je povezati lokalno, regionalno in državno raven na področju prostorskega načrtovanja, opremljanja stavbnih zemljišč in upravljanja z nepremičninami ter s primeri dobre prakse spodbuditi občine in razvojne regije, da na podlagi enotnih meril in standardov vzpostavijo kakovostnejše podatke o prostoru ter zagotovijo infrastrukturo za prostorske podatke na lokalni in regionalni ravni, ki je povezana z obstoječo infrastrukturo za prostorske podatke na državni ravni. Le standardizirani in povezljivi prostorski podatki bodo lahko ustrezna podlaga za potrebe prostorske, zemljiške in davčne politike v Sloveniji, za spremljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja ter kot taki omogočili kakovostno in strokovno utemeljeno podporo pri odločanju o prostorskem razvoju.

S projektom želimo:

 • nadgraditi sodelovanje med državo, regijami in občinami na področju uporabe in povezovanja prostorskih podatkov;
 • vzpostaviti regionalne podatkovne centre in testno uporabiti sodobne napredne tehnologije pri zagotavljanju topografskih podatkov;
 • usposobiti strokovnjake s področja prostorskega načrtovanja, zemljiške politike in upravljanja z nepremičninami na državni, regionalni in lokalni ravni;
 • vzpostaviti infrastrukturo in podporo načrtovalskim procesom na državni, regionalni in lokalni ravni;
 • testirati metode in navodila za posamezne prostorske akte, vključno s tehničnimi pravili za vključitev v prostorski informacijski sistem (PIS);
 • izdelati predloge oz. vzorčne primere posameznih prostorskih aktov;
 • vzpostaviti evidence prostorskih podatkov;
 • preveriti uporabnost prostorskih podatkov v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja in pri nadzoru drugih posegov v prostor.

Testne preveritve v sklopu posameznih nalog se bodo izvajale na območjih izbranih občin in razvojnih regij, in sicer v okviru štirih vsebinskih in enega organizacijsko-podpornega področja:

 • Področje 1: Zagotovitev podatkov za vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni.
 • Področje 2: Zagotovitev podatkov urejanja prostora na lokalni ravni.
 • Področje 3: Vzpostavitev ESZ na lokalni ravni in ukrepi zemljiške politike.
 • Področje 4: Infrastruktura za prostorske informacije na lokalni, regionalni in državni ravni.
 • Področje 5: Projektna pisarna: organizacijska in strokovna podpora pri izvajanju projekta.

Idrijsko Cerkljanska razvojna agencija je nosilka projekta in koordinatorka v Goriški razvojni regiji v okviru MRRA. Goriška regija je ena izmed treh testnih pilotnih regij (poleg Koroške in Jogozahodne regije) v sklopu Področja 1: Zagotovitev podatkov za vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni.

Področje 1: Zagotovitev podatkov za vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni:

V Sloveniji se z novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-2) uvaja regionalno prostorsko planiranje. Država (resorji) in občine morajo v okviru priprave regionalnih prostorskih planov (RPP) dogovoriti in uskladiti zasnove prostorskih ureditev, dogovorjene rešitve pa morajo upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju in izvedbi prostorskih ureditev. S projektnim pristopom pri uvajanju RPP želimo optimizirati proces njegove priprave za vse udeležence, ki bi morali pri pripravi RPP aktivno sodelovati ter racionalizirati vsebino RPP.

Pričakovani rezultati:

 • metodologija za pripravo in izdelavo RPP;
 • priprava vzorčnega primera RPP na izbranih testnih regijah.
Pilot MOP

Aktualno

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe