Na vsebino
×

Dobimo se na tržnici 3

Projektni partnerji: LAS s CILjem, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Logatec, Hotel Cerkno d.o.o.,  Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

Celotna vrednost projekta: 42.590,00 EUR

Sofinanciranje projekta: 30.781,38 EUR

Trajanje projekta: 1.08.2019 – 31.08.2020

Viri financiranja: Republika Slovenija, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), LAS s CILjem, Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec, Hotel Cerkno d.o.o..

 

Na območju deluje več ponudnikov, ki uporabljajo lokalne surovine, pridelujejo pridelke, ustvarjajo različne prehrambene in rokodelske produkte. V vseh treh občinah, Logatcu, Idriji in Cerknem so poleg drugih prodajnih kanalov pomemben kanal tudi lokalne tržnice in tematski kulinarični dogodki. Predhodni skupni operaciji Dobimo se na tržnici in Dobimo se na tržnici 2 sta dobra podlaga za nadgradnjo vzpostavljenega podpornega okolja, krepitev razvoja in dviga kvalitete lokalne ponudbe. Da se razvoj lokalne ponudbe lahko nadgrajuje se bo pripravilo skupni program za izvedbo aktivnosti tekom operacije. Program bo na osnovi preteklih izvedenih vsebin opredelil nadaljevanje in nadgradnjo skupnega programsko-razvojnega dela.

V nadaljevanje skupne operacije na temo lokalne hrane in kakovosti življenja se vključujejo vse tri Občine, ICRA d.o.o. Idrija in nov partner Hotel Cerkno d.o.o., največji ponudnik na področju turizma na območju LAS s CILjem, s ciljem prispevati k razvoju lokalne ponudbe na območju.

 

Cilj operacije je prispevati k vzpostavitvi pogojev za nova delovna mesta, spodbuditi trajnostni razvoj, okrepiti povezovanje na področju lokalne ponudbe, spodbujati večjo samooskrbo in dvig kvalitete življenja na območju. Slovenija je prejemnica naziva Evropska gastronomska regija 2021 kar je dodatna priložnost, da tudi območje LAS s CILjem čimbolj uspešno izkoristi naziv in tudi z aktivnostmi operacije dvigne kvaliteto in prepoznavnost lokalne ponudbe.


Aktivnosti:

 • Priprava skupnega programa za razvoj lokalne ponudbe, ki bo zajemal tudi aktivnosti.
 • Načrtovanje, priprava in izvedba izobraževanj, delavnic, svetovanj za razvoj lokalne ponudbe,  novih produktov (prehrambeni, kulinarični produkti, turistični povezani z lokalno hrano in jedmi) in dvig kulinarične ponudbe.
 • Izvedba vsaj treh animacijskih delavnic za potencialne ponudnike.
 • Priprava in izvedba vsaj 4 tematskih dogodkov s poudarkom na povezovanju ponudnikov na območju LAS s CILjem.
 • Razvoj in pilotna izvedba nove kulinarične prireditve.
 • Priprava in izvedba inovativnih programskih vsebin na tržnicah izven rednih tržnih dni.
 • Izvajanje promocijskih aktivnosti, priprava vsebin za promocijo in večjo prepoznavnost lokalne ponudbe, oglaševanje v različnih medijih, izdelava informativno-promocijskega materiala.
 • Koordinacija in vodenje operacije.  

Cilji operacije:  

 • prispevati k vzpostavljanju pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest
 • spodbuditi razvoj produktov in dvig kvalitete kulinarične ponudbe
 • krepiti sodelovanje in povezovanje med deležniki na področju lokalne hrane
 • ohranjati in oživeti dediščino območja
 • izboljšati kakovost življenja na podeželju
 • spodbuditi večjo vključenost ranljivih skupin

Prispevek k ciljem SLR: operacija na temo lokalne hrane in kakovosti življenja, ki temelji na spodbujanju pridelave in trženja lokalne hrane, povezovanju lokalnega območja prispeva k ciljem SLR.

Več informacij dobite nahttps://www.eu-skladi.si/in na http://las-sciljem.si/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 


Dobimo se na tržnici 3

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe