Na vsebino
×

Krepitev skupnosti


Partnerji operacije: 

LAS s CILjem

Vodilni partner: Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o., Mestni trg 15280 Idrija, http://las-sciljem.si/

Kontakt: Špela Rudolf, 05 37 43 914, spela.rudolf@icra.si


Občina Logatec Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec, https://www.logatec.si/

Kontakt: Matjaž Martinšek, 01/7590 606, matjaz.martinsek@logatec.si.


Občina IdrijaMestni trg 1, 5280 Idrija , https://www.idrija.si/

Kontakt: Maja Majnik, 05 37 34 516, maja.majnik@idrija.si  


Občina CerknoBevkova ulica 9, 5282 Cerkno , http://www.cerkno.si/

Kontakt: Jožica Lapajne, 05 373 46 47, Jozica.lapajne@cerkno.si


ICRA d.o.o. IdrijaMestni trg 1 , 5280 Idrija , https://www.icra.si/

Kontakt: Mateja Bizjak, 05 37 43 911, mateja.bizjak@icra.si


Celotna vrednost operacije: 336.573,55 EUR

Nepovratna sredstva: 263.215,16 EUR

Obdobje izvajanja operacije: 30. 6. 2020 – 28. 2. 2023

  1. Faza: 30. 6. 2020 – 31. 3. 2021
  2. Faza: 30. 6. 2020 – 31. 3. 2022
  3. Faza: 30.6. 2020 – 28. 2. 2023

Opis: 

Krepitev skupnosti je operacija, ki je nastala na osnovi potreb na celotnem območju LAS. Izvaja jo LAS kot vodilni partner, v operaciji pa so vključeni tudi drugi člani LAS, ki prispevajo k izboljšanju stanja na območju. Na delavnicah za člane LAS, ki so potekale v maju 2020 je bila prepoznana potreba po vzpostavitvi skupnostnih centrov na območju vseh treh vključenih občin. V ta namen se bodo uredili prostori v Logatcu in v Idriji, nabavila se bo oprema za delo in avto za koordinatorja v Cerknem. Na vseh treh območjih se bo pripravil načrt izvedbe aktivnosti, vzpostavila se bo delovna skupina, ki bo sproti potrjevala načrtovane aktivnosti, izvajale se bodo aktivnosti po planu. Za koordinacijo dela bo skrbel po en koordinator v vsakem kraju, v izvedbo aktivnosti pa se bodo vključevali tudi prostovoljci.

V okviru skupnih aktivnosti se bo izvedlo srečanja in izobraževanja za koordinatorje in prostovoljce. En del skupnih aktivnosti bo namenjen superviziji, ki bo pripomogla k učinkovitejšemu delu. Izvedlo se bo usposabljanje za ulično delo z ranljivimi ciljnimi skupinami, kar bodo kot poseben pristop pri delu  uporabili koordinatorji in prostovoljci. 

Promocija bo potekala preko spletnih strani LAS s CILjem in vključenih partnerjev. Pripravili se bodo članki za lokalna glasila in objave na spletnih medijih. LAS bo kupil promocijski material s katerim bo promoviral operacijo med uporabniki in širšim prebivalstvom.

Rezultati: 

  • Število novih pristopov ali aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju 3
  • Število vključenih posameznikov iz ranljivih skupin 20
  • Izdelan promocijski material za operacijo 1 komplet
  • Kupljen avtomobil za izvajanje dejavnosti 1
  • Urejeni in opremljeni prostori 3

Cilji:

  • Izboljšati kakovost življenja na podeželju (novi pristopi za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju).
  • Aktivirati potenciale ranljivih skupin (preko različnih oblik skupnostnih centrov vključiti ranljive ciljne skupine) 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl 

Povezava na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/ 

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


Krepitev skupnosti

Aktualno

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe