Na vsebino
×

Novi izzivi slovenske drobnice

Partnerji v projektu: LAS s CILjem, LAS Notranjska, LAS Zgornje Savinjske Šaleške doline, LAS Dolenjska in Bela Krajina,

Vrednost celotnega projekta: EUR

Vrednost projekta LAS s CILjem: 43.319,41 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS s CILjem: 33.808,44 EUR

Trajanje projekta: 1. januar 2018 – 30. november 2019

Povzetek:

Operacija je pomembna priložnost in spodbuda za razvoj novih lokalnih produktov povezanih z drobnico (meso, mleko, volna, rokodelski izdelki) na območju LAS s CILjem. Cilj je, da surovine, ki nastanejo na območju pridobijo dodano vrednost. Pomembne so tudi spodbude za ekološki način kmetovanja. Z izvedeno analizo stanja in potencialov ter načrtom razvoja drobnice, izmenjavo izkušenj, strokovnimi izobraževanji, novimi turističnimi, rokodelskimi in kulinaričnimi produkti, promocijo inovativne uporabe živalskih materialov bomo prispevali k večjemu razvoju sektorja drobnice in kakovosti življenja na območju.

Aktivnosti LAS s CILjem:

Faza 1 traja od 1. 1. 2018 – 31. 10. 2018

Vzpostavitev pogojev za razvoj drobnice

 • Analiza stanja in potencialov na področju drobnice.
 • Skupni načrt razvoja sektorja drobnice.

Volna in njena trajnostna uporaba

 • Izvedba dveh izobraževanj za rejce za izboljšanje kakovosti volne in pogojev priprave volne za trg.
 • Izvedba dveh izobraževanj za uporabnike volne v kmetijstvu.
 • Organizacija in izvedba dogodka za promocijo uporabe volne v kmetijstvu v (v okviru lokalnih tržnic).
 • Uporaba volne za terapevtsko dejavnost: izvedba izobraževanja za mentorje, ki delajo z  ranljivimi skupinami in izvedba štirih rokodelskih delavnic za ranljive skupine.

Razvoj novih produktov

 • Nakup premične opreme za razvoj novih izdelkov.
 • Izvedba izobraževanja za različne načine obdelave volne (delavnica tkanja).
 • Izvedba dveh delavnic za razvoj novih produktov iz volne: Volna kot sodoben oblikovalski izziv.
 • Izvedba delavnice izdelave naravne kozmetike iz mleka drobnice.

Faza 2 traja od 1. 11. 2018 – 30. 11. 2019

Razvoj kulinarične ponudbe

 • Izvedba treh kulinaričnih delavnic na temo priprave mesa in jedi iz drobnice.
 • Priprava in izvedba natečaja na temo jedi iz mesa drobnice.
 • Vzpostavitev ocenjevalne komisije za natečaj.
 • Priprava informativno-promocijskega gradiva z recepti jedi iz mesa drobnice (priprava vsebine, priprava fotografij, oblikovanje, tisk).

Promocija, izmenjava izkušenj in skupni nastop na trgu

 • Izvedba informiranja in promocija projektnih aktivnosti (1. in 2. faza).
 • Priprava programa in organizacija dogodka Kmečka tržnica 2019.
 • Priprava predstavitve, udeležba in sodelovanje na dogodkih V deželi Ostrnic. Festival ovčje volne Bicka.
 • Izdelava koncepta, organizacija in izvedba nove kulinarične prireditve na temo mesa drobnice.

Koordinacija in vodenje projekta (1. in 2. faza)

Rezultati projekta:

 • Izdelana analiza stanja in potencialov na področju reje drobnice.
 • Skupen načrt razvoja sektorja drobnice.
 • Izvedena usposabljanja za (potencialne) rejce in uporabnike volne v kmetijstvu.
 • Izvedene delavnice za ranljive skupine.
 • Izveden nakup premične opreme: kolovrat s pripadajočo opremo.
 • Izvedena izobraževanja za razvoj novih produktov in ohranjanje kulturne dediščine.
 • Razviti novi kulinarični produkt.

Cilj:

 • Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest.
 • Ohraniti in oživiti dediščino območja.
 • Razviti in oblikovati nove turistične produkte oz. storitve.
 • Aktivirate potenciale ranljivih skupin.
 • Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire.
 • Izboljšati kakovost življenja na podeželju.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP 

Povezava na spletno stran PRP


Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS s CILjem. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Novi izzivi slovenske drobnice

Aktualno

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe