Na vsebino
×

FORMICA 3 Cerkno - Idrija - Logatec

POVZETEK:

Izhodišče projekta: Območje LAS s CILjem ima sicer eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Sloveniji, vendar območju ustvarjanje novih delovnih mest predstavlja velik razvojni izziv, sploh na ne-tehničnih področjih. Velik delež prebivalstva je zaposlenega v večjih gospodarskih družbah, kjer jim je zagotovljena ekonomska in socialna varnost, zato so manj samoiniciativni in podjetni.

 Ko se posamezniki soočijo z brezposelnostjo, jim pomanjkanje podjetnosti predstavlja velik izziv oziroma težavo. Velik potencial za ustvarjanje novih delovnih mest predstavlja razvoj »novih oblik« podjetništva, kot so coworking centri. Gre za način dela, prostor in skupnost, ki samozaposlenim in drugim profesionalcem različnih profilov omogoča spontano mreženje, s tem pa pridobivanje novih izkušenj, znanj, zamisli in priložnosti za nove projekte. Osnovni razlog za projekt je ustvariti nova delovna mesta oziroma ustvariti pogoje za nova delovna mesta, spodbujati podjetniško iniciativnost in podjetništvo na območju vseh treh občin.

 Namen operacije: Večina partnerjev, vključenih v Formica 3 Cerkno – Idrija – Logatec, smo leta 2017 pristopili k vzpostavitvi 3 coworking centrov. Vzpostavili smo osnovne pogoje za zagon dejavnosti, začeli z izvajanjem dejavnosti, svetovanj, mentorstev, izobraževanj, z animacijo, motivacijo, organizacijo dogodkov,… Projekt je bil dobro sprejet, na terenu se kaže potreba po nadaljevanju projekta. Zato je naš namen nadaljevati s projektom. Začeto delo je edino smiselno in upravičeno nadaljevati naprej v naslednjih letih, zato smo pripravili nadaljevanje projekta – Formica 3 Cerkno-Idrija-Logatec.

 Cilji, ki jih želimo doseči: oblikovanje spodbudnega podjetniškega okolja, izvajanje vsebinskih aktivnosti v coworking prostorih, identifikacija potencialnih podjetnikov in nudenje podpore pri njihovih načrtih in idejah, nudenje podpore obstoječim podjetnikom, promocija podjetništva in inovativnosti.

 AKTIVNOSTI IN PRIČAKOVANI REZULTATI:

Operacija bo potekala v eni fazi in sicer od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2020. V projektu Formica 3 je pomembna nadaljnja gradnja skupnosti, krepitev obstoječe in razvoj novih neformalnih mrež za spodbujanje podjetništva, nadaljnji razvoj pravkar vzpostavljene podjetniške infrastrukture, delo z zainteresiranimi posamezniki, razširitev na novo ciljno skupino – dijake in učence. Projekt je zastavljen dolgoročno in se bo izvajal postopoma po letih, do konca programskega obdobja.

FORMICA 3 Cerkno - Idrija - Logatec
FORMICA 3 Cerkno - Idrija - Logatec e8ed8cf9a4012b90159bffaad0217aafda09b8ef1590581404.jpg FORMICA 3 Cerkno - Idrija - Logatec 789fefe2368738973164ceacf064dd836a7ab5701590581399.jpg FORMICA 3 Cerkno - Idrija - Logatec 5bb31173536c2dca3e96fa0c80a27e192c6df0501590581385.jpg

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe