×

BhENEFIT

BUILT HERITAGE, ENERGY AND ENVIRONMENTAL-FRIENDLY INTEGRATED TOOLS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF HISTORIC URBAN AREAS

V obdobju okoljskih, gospodarskih in socialnih vprašanj, je vzdržnost postala glavna tema in potreba. Tudi ohranjanje stavbne dediščine mora ustrezati sodobnim potrebam spreminjajočega se sveta, zato projekt BhENEFIT predlaga celovit pristop k upravljanju grajene stavbne dediščine (Historic Built Areas-HBA), pri čemer upošteva širok spekter med sabo povezanih vidikov, ki zadevajo dnevno vzdrževanje v povezavi s trajnostnim ohranjanjem in vrednotenjem kulturne dediščine.

Skozi projekt se bo oblikovala celovita strategija upravljanja, ki bo vključevala oceno funkcionalne združljivosti med zgodovinsko vrednostjo stavbne dediščine, predvideno uporabo, optimizacijo delovanja stavb z vidika povečanja energetske in statične učinkovitosti ter dolgoročnim zmanjševanjem nujnih ukrepov, ki so potrebni zaradi groženj, ki pretijo grajeni stavbni dediščini.

Projekt se bo ukvarjal s tremi pomembnimi vsebinskimi področji: z izboljšanjem sistema upravljanja na način, da se bo razvilo skupno strategijo za upravljanje zgodovinskih grajenih območij, z namenom zmanjšanja razlik med predpisi, odgovornostmi, ki jih nosijo določene inštitucije in samim izvajanjem varstva. Z uvajanjem novih orodij za izvajanje strategije upravljanja, ki bodo v pomoč ključnim deležnikom, ter povečanjem zmogljivosti ključnih deležnikov, vključenih v strategijo, v smislu večjega povezovanja in aktivnega sodelovanja zaposlenih.

BhENEFIT metodologijo bo razvijalo 12 partnerjev in jo potrdilo na podlagi 7 pilotnih aktivnosti. Vsaka izmed pilotnih aktivnosti se bo ukvarjala s ključnimi problemi, s katerimi se območja grajene stavbne dediščine Centralne Evrope ukvarjajo: potresi, poplave, onesnaževanja, turistični tokovi, energetska učinkovitost itd. Na podlagi ugotovitev, se bo razvilo orodja (akcijske načrte, IKT orodja, itd.) prilagojena lokalnim potrebam.

Vodilni partner projekta: Municipality of Mantova (Italija).

Partnerji v projektu: City of Karlovac (Hrvaška), Szabolcs 05 Regional Development Association of Municipalities (Madžarska), Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija (Slovenija), Emilia Romagna Region (Italija), Slovak University of Technology in Bratislava, SPECTRA Centre of Excellence of the EU (Slovaška), Urbanistični inštitut Republike Slovenije (Slovenija), University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Avstrija), North-west Croatia Regional Energy Agency (Hrvaška), Eastern Hungarian European Initiatives Foundation (Madžarska), IURS – Institute for Sustainable Development of Settlements (Češka), Politecnica consulting engineering firm cooperative society (Italija).

Trajanje projekta: 1. 6. 2017 - 29. 2. 2020.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani: interreg-central.euProjekt je sofinanciran v okviru programa Interreg Central Europe, s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe