V letošnjem letu (2017) je ICRA prevzela koordinatorstvo nad projektom nadaljnjega razvoja regionalnega omrežja kolesarskih povezav. Delo na projektu je potekalo v obliki tesnega sodelovanja med Direkcijo za infrastrukturo (DRSI), podjetjem DRI, upravljanje investicij, d.o.o., podjetjem Locus, d.o.o. ter vsemi goriškimi občinami in razvojnimi agencijami.

Namen projekta je bilo nadaljevanje razvoja regionalnega omrežja kolesarskih povezav Severne Primorske, ki je izhajal iz osnovnega elaborata pripravljenega l. 2015 s strani podjetja LOCUS d.o.o.. Ta elaborat je zajel tudi preveritev investicij na predlaganih trasah, kar je bila tudi podlaga za oceno skupnih investicij v (državne) kolesarske povezave in uvrščanje postavke kolesarskih poti Severne Primorske v državni proračun. Na podlagi sodelovanja z DRSI se je projekt Razvoj regionalnega omrežja kolesarskih povezav Severne Primorske (Goriške regije), razširil z v smislu vzpostavitve začasnih kolesarskih tras, ki naj bi omogočile vzpostavitev kolesarskega omrežja brez večjih investicij s predlogom začasnih alternativnih tras, kjer je to smiselno in sprejemljivo tudi s strani občin.

Preko načrtovanja, usklajevanja in terenskih ogledov začasnih tras se je pokazalo, da lahko vzpostavimo večino omrežja celotne Severne Primorske, še zmeraj pa ostajajo določeni odseki omrežja, kjer kolesarjev zaradi danosti ni možno varno usmerjati po obstoječih poteh. Na teh predelih bo potrebno počakati, da se bodo izvedele pričakovane investicije, ki bodo vzpostavile končne kolesarske povezave (predvidene v elaboratu iz leta 2015. V letu 2017 smo karto regijskega omrežja kolesarsskih povezav revidirilai oz. popravili na območju dveh občin - Brd in Bovca. Revidirana karta se nahaja na tej povezavi ter spodaj v novici.

Projekt začasnih kolesarskih povezav se bo z izdelavo elaborata označitve dokončno zaključil spomladi, 2018 omrežje pa bo, z izvedbo označitve kolesarskih poti, predvidoma vzpostavljeno poleti, 2018.

Izdelan dokument načrtovanih začasnih kolesarskih povezav. 

Regijsko omrežje kolesarskih povezav