Na Eko skladu prenovljene spodbude za zmanjševanje energetske revščine in e-vozila

Eko sklad je razširil nabor upravičencev, ki lahko pridobijo 100 % subvencijo za zamenjavo starih kurilnih z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso. Ostajajo visoke spodbude za e-vozila, nižje pa za priključne hibride.

Novosti iz Uradnega lista RS št. 32/2019 z dne 17.5.2019

V Uradnem listu RS št. 32/2019 z dne 17. 5. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi

Slovenski podjetniški sklad objavlja nov vavčer za statusno preoblikovanje družb

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 17.05.2019, v Ur. L. RS št. 32/2019 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv za vavčer s področja STATUSNEGA PREOBLIKOVANJA DRUŽB.

Aktualni razpisi iz Uradnega lista

V Uradnem listu RS št. 30/2019 z dne 10. 5. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi

Podaljšanje roka za oddajo vlog na javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča o podaljšanju roka za prijavo na 11. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Namesto do...

Podaljšanje roka za oddajo vlog na javni razpis za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča o podaljšanju roka za prijavo na 5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019...

Aktualno iz Uradnega lista RS št. 25/2019 z dne 19.04.2019

V Uradnem listu RS št. 25/2019 z dne 19. 4. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi

V Uradnem listu RS št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi

AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 24/2019 z dne 12.…

Slovenski podjetniški sklad objavlja še dodaten vavčer za DIGITALIZACIJO in sicer Vavčer za kibernetsko varnost!

Slovenski podjetniški sklad je 12.04.2019, v Ur. L. RS št. 24/2019 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv za vavčerji s področja DIGITALIZACIJE. Poleg vavčerja za pripravo digitalne strategije, vavčerja za digitalni marketing in vavčerja za dvig digitalnih kompetenc, SPS objavlja še VAVČER za KIBERNETSKO VARNOST.

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS št. 22/2019 z dne 05.04.2019

V Uradnem listu RS št. 22/2019 z dne 5. 4. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last