Vse uporabnike naših storitev obveščamo, da bomo zabeležili njihove podatke glede na zahteve posameznega projekta, uporabljani pa bodo za namen dokazovanja izvedbe aktivnosti.

Velik del naših storitev je brezplačnih, ker so vezane na različne projekte - npr. svetovanja v okviru LAS, podjetniška svetovanja,… Projekti so sofinancirani iz različnih virov, zato je potrebno o izvedbi svetovanj zabeležiti osnovne podatke (ime, priimek, kontakt) in na zahtevo projekta druge podatke (npr. splošno o področju/vsebini svetovanja). Podatki so posredovani kontrolnim organom in financerjem, kot dokazila o izvedenih aktivnostih.


 

mag. Jožica Lazar
Direktorica
Tel.: 05 37 43 910
GSM: 031 657 093
E-mailjozica.lazar(at)icra.si

Urška Poltrini Bevk
poslovna sekretarka in računovodenje
Tel.: 05 37 20 180
E-mailurska.bevk(at)icra.si

Mateja Bizjak
vodja oddelka za splošne razvojne naloge 
Tel.: 05 37 43 911
E-mail: mateja.bizjak(at)icra.si

Andreja Trojar Lapanja
samostojna svetovalka  - regionalno planiranje
GSM: 031 370 574
E-mailandreja.trojar-lapanja(at)icra.si

Diana Golob Mrak
svetovalka - vodenje projektov in regionalno planiranje
Tel.: 059 340 391
E-mail: diana.golob-mrak(at)icra.si

Darja Lahajnar
samostojna svetovalka - področje podeželje - LAS
Tel.: 05 37 43 914
E-maildarja.lahajnar(at)icra.si

Špela Rudolf 
samostojna svetovalka - področje podeželje - LAS
Tel.: 05 37 43 914
E-mailspela.rudolf(at)icra.si

Alenka Pišljar
svetovalka - področje podeželje - LAS
Tel.: 059 340 390
E-mailalenka.pisljar(at)icra.si

Dušanka Černalogar
samostojna svetovalka - področje človeški viri in vodenje projektov
Tel.: 05 37 43 913
E-mail: dusanka.cernalogar(at)icra.si

Janja Hiti - začasno odsotna
svetovalka - vodenje projektov in področje človeški viri
Tel.:
05 37 43 913
E-mail:
janja.hiti(at)icra.si

Polona Kavčič
samostojna svetovalka – vodenje projektov
Tel.: 05 37 43 912
E-mailpolona.kavcic(at)icra.si

Tina Lisac
samostojna svetovalka za področje podjetništva - SPOT
GSM: 040 315 335
E-mailtina.lisac(at)icra.si