OIDFA 2016

17. svetovni čipkarski kongres
in generalna skupščina OIDFA

Ljubljana, 24. – 26. 6. 2016