LAS na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno

Lokalna akcijska skupina je bila ustanovljena v septembru 2014 z namenom izvajanja pristopa Leader in CLLD na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno.

Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in širjenje inovativnosti. Težišče ukrepanja so zelena delovna mesta ter skladen in vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja.

Horizontalne teme so podnebne spremembe, skrb za okolje in inovacije, podprti projekti pa morajo prispevati k eni izmed vsebin:

 • ustanavljanju novih delovnih mest,
 • osnovnim storitvam na podeželju,
 • varstvu okolja,
 • večji vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Organi LAS

Predsednik LAS: Bojan Sever

Dva podpredsednika: Berto Menard in Jurij  Kavčič.

Člani upravnega odbora:

 • Renata Gutnik
 • Jože Hladnik
 • Matjaž Kurent                   
 • Ivana  Leskovec
 • Vasilij Sedej
 • Peter Kosmač
 • Jana Čuk
 • Edi Golob
 • Danica Markič

Namestniki članov upravnega odbora:

 • Mojca Vavken
 • Jera Zigmund
 • Bibijana Mihevc
 • Gašper Uršič
 • Marjan Mavri
 • Domen Uršič
 • Karmen Makuc
 • Tomaž Markič
 • Lenka Grošelj

Člani nadzornega odbora:

 • Nevenka Malavašič 
 • Judita Demšar
 • Roman Rupnik         

Namestniki članov nadzornega odbora:

 • Mojca Sedej
 • Milan Rupnik
 • Nežika Kranjc