LAS na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno

Lokalna akcijska skupina je bila ustanovljena v septembru 2014 z namenom izvajanja pristopa Leader in CLLD na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno.

Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in širjenje inovativnosti. Težišče ukrepanja so zelena delovna mesta ter skladen in vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja.

Horizontalne teme so podnebne spremembe, skrb za okolje in inovacije, podprti projekti pa morajo prispevati k eni izmed vsebin:

 • ustanavljanju novih delovnih mest,
 • osnovnim storitvam na podeželju,
 • varstvu okolja,
 • večji vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Organi LAS

Predsednik LAS:

 • Berto Menard

Dva namestnika predsednika:

 • Gašper Uršič in
 • Karmen Makuc

Člani upravnega odbora:

 • Mojca Vavken (javni sektor, območje Logatca)
 • Jože Hladnik (gospodarski sektor, območje Logatca)
 • Matjaž Kurent (nevladni sektor, območje Logatca)
 • Ivana Leskovec (javni sektor, območje Cerknega)
 • Jurij Kavčič (gospodarski sektor, območje Cerknega)
 • Blaž Makuc (nevladni sektor, območje Cerknega)
 • Maja Pižmoht (javni sektor, območje Idrije)
 • Žan Menart (gospodarski sektor, območje Idrije)
 • Matevž Straus (nevladni sektor, območje Idrije)

Člani nadzornega odbora:

 • Nevenka Malavašič
 • Nežka Tomazin
 • Roman Rupnik

Vodilni partner LAS s CILjem je:
Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija (ICRA d.o.o. Idrija)

Namestniki članov upravnega odbora:

 • Rosana Tolazzi (gospodarski sektor, območje Logatca)
 • Dejan Šraml (javni sektor, območje Logatca)
 • Bibijana Mihevc (nevladni sektor, območje Logatca)
 • Gregor Novakovič (javni sektor, območje Cerknega)
 • Borut Pirih (gospodarski sektor, območje Cerknega)
 • Branko Mavrič (nevladni sektor, območje Cerknega)
 • Sanja Marija Pellis  (javni sektor, območje Idrije)
 • Damjana Bončina (nevladni sektor, območje Idrije)