Izobraževanja in usposabljanja za podjetnike izvajamo s pomočjo sredstev, ki jih zagotavljajo:

  • občine,
  • SPIRIT (v okviru VEM točke),
  • lastna sredstva in sredstva pridobljena na različnih razpisih.

Več o izobraževanjih je zapisano v oddelku ''Človeški viri''.

Aktualna izobraževanja objavljamo na naših spletnih straneh v rubriki Novice.