LUIGI: Linking Urban and Inner-Alpine Green Infrastructure - Multifunctional Ecosystem Services for more liveable territories

Povezovanje zelene infrastrukture urbanih in visokogorskih območij - multifunkcionalne storitve za kakovostno življenjsko okolje.

Projekt LUIGI, s 14 partnerji iz 6 držav, obravnava možnosti boljše povezave med ruralnim in mestnim okoljem s pomočjo zelene infrastrukture.

Cilj LUIGI-ja je uresničitev politične deklaracije alpskih držav in regij EUSALP o „zeleni infrastrukturi“ (2017), ki poziva k določitvi mednarodnih pilotnih projektov, ki obravnavajo za EU pomembne aspekte zelene infrastrukture. LUIGI se prilagaja tudi tematskim ukrepom akcijskega načrta za zeleno gospodarstvo Alpske konvencije (Green Economy Action Plan), ki je bil sprejet na 15. alpski konferenci (2019).

Projekt želi prepoznati pritiske na alpske ekosisteme in storitve, ki jih ti nudijo tudi širšim območjem izven gorskih regij. Prav tako želi okrepiti povezavo med alpskimi/podeželskimi ekosistemi in urbanimi središči ob vznožju Alp na podlagi usklajene gospodarske in socialne izmenjave. Prepoznati in ovrednotiti želimo skupne koristi, ki izhajajo iz mreže različnih oblik zelene infrastrukture in njihov potencial za trajnostni gospodarski razvoj, ki temelji na naravnem kapitalu in ekosistemskih storitvah. Okrepiti želimo sodelovanje med gorskimi/podeželskimi in mestnimi območji pri zagotavljanju višje kakovosti življenja in boljšega mestnega okolja ljudem, ki živijo v mestnih središčih.

Projekt temelji na dobrih praksah povezanih z ekosistemskimi storitvami (Ecosystem services – ESS), zeleno infrastrukturo  in mestnimi omrežji in želi:

 • dvigovati zavedanje oblikovalcev politike o alpskih ekosistemih, zeleni infrastrukturi in storitvah, ki jih le ti zagotavljajo mestnim območjem;
 • določiti in ovrednotiti gospodarske, okoljske in družbene koristi, ki jih alpska zelena infrastrukture zagotavljajo mestnim območjem;
 • razviti poslovne modele za koriščenje tržnega potenciala za ohranitev in izboljšanje zelene infrastrukture na podeželju ter mobilizacijo finančnih virov (npr. prek javno-zasebnih partnerstev) za njihovo podporo;
 • izmenjavati znanja o alpskih/podeželskih ekosistemih in zeleni infrastrukturi ter učinkovitih tehnikah za njihovo vzdrževanje in izboljšava na mednarodni ravni ;
 • zagotavljati orodja za usklajevanje povpraševanja in ponudbe alpskih ekosistemskih storitev na regionalnih in mestnih trgih.

Partnerji projekta: 

 • Città metropolitana di Milano, ITALIA
 • Fondazione Lombardia per l'Ambiente, ITALIA
 • Città metropolitana di Torino, ITALIA
 • Accademia Europea di Bolzano, ITALIA
 • Bayerisches Landwirtschaftsmini sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, DEUTSCHLAND Hochschule-Weihenstephan-Triesdorf, DEUTSCHLAND
 • Grenoble-Alpes Métropole, FRANCE
 • ALPARC – Réseau Alpin des Espaces Protégés, FRANCE
 • Regionalmanagement Burgenland GmbH, ÖSTERREICH
 • Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen, ÖSTERREICH
 • Kmetijski inštitut Slovenije, SLOVENIJA
 • Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, SLOVENIJA
 • Fundaziun Pro Terra Engiadina, SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
 • Forschungsinstitut für biologischen Landbau, SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

Trajanje projekta: 1.10.2019 – 30.6.2022

Več informacij o projektu najdete na spletni strani: 

https://www.alpine-space.eu/projects/luigi/en/home 

Projekt je sofinanciran v okviru programa Interreg Alpine Space, s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).