OPERACIJE: Formica 2 Cerkno - Idrija - Logatec  -  Dobimo se na tržnici 2 

FORMICA 3 Cerkno - Idrija - Logatec

                               

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.               

    

 

 

Novice

Prihajajoči gozdarski razpisi 2020

V letu 2020 bodo zopet možnosti za pridobitev sredstev oziroma za sofinanciranje v gozdarstvu iz naslova Programa za razvoj podeželja. Ker si želimo, da ste o tem dobro informirani, vas vabimo na predstavitve in izobraževanja o prihajajočih gozdarskih razpisih.

Poslovno poročanje 2019 in davčne novosti 2020

Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in davčne ...

Zaključna konferenca projekta BhENEFIT

Projekt BhENEFIT, ki se ukvarja s celostnim upravljanjem historičnih urbanih območij, se počasi bliža zaključku. ICRA, ki pri projektu sodeluje kot partner in vodja komunikacije projekta, bo te dni gostila ...

Za novo kakovost bivanja

Brezplačno usposabljanje za kakovostno prenovo starejših objektov.

Arhitekturni natečaj

Natečaj za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps« je namenjen iskanju najprodornejših projektov trajnostne gradnje in prenove v Alpah.

Pridelava, predelava mleka iz senene prireje in sušenje sena

Na ogledu kmetije vam bomo predstavili prednosti in slabosti paše živali, ki dajejo mleko iz senene prireje, in vpliv na predelavo v mlečne izdelke. Predstavili bomo faze sirjenja, kot so obdelava mleka pred sirjenjem,...

Facebook oglaševanje in uporaba oglaševalskega orodja v praksi

Delavnica o Facebook oglaševanju in uporabi oglaševalskega orodja v praksi bo potekala v Coworking Idrija...

Vse novice...

Razpisi

Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021 (dvoletno sofinanciranje kulturnih projektov)

Evropski natečaj za najboljše socialne inovacije 2020

Evropski natečaj za najboljše socialne inovacije 2020: okolju in družbi prijaznejša moda

Razpis Ameriškega veleposlaništva v Sloveniji za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2020

Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji je objavilo razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v letu 2020

Javni razpis za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti.

Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

Razpis za zbiranje predlogov ideje, ki spreminjajo svet: tekmovanje socialnih inovacij Inštituta EIB 2020

Inštitut EIB je 1. februarja objavil razpis za deveto tekmovanje socialnih inovacij. Tekmovanje socialnih inovacij (SIT) spodbuja inovativnost ter nagrajuje projekte z družbenim in okoljskim vplivom na najrazličnejših področjih – od izobraževanja, zdravstva in ustvarjanja delovnih mest do novih tehnologij, sistemov in procesov.

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Vsi razpisi...