OPERACIJE: Formica 2 Cerkno - Idrija - Logatec  -  Dobimo se na tržnici 2 

                               

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.               

    

 

 

Novice

Kolektivni dopust na ICRA, 16.8.2019

Obveščamo vas, da bodo zaradi kolektivnega dopusta, v petek, 16. avgusta 2019, naši poslovni prostori zaprti.

Krožno gospodarstvo

Za mala in srednja podjetja je odprta možnost posvetovalnih storitev.

Pridobite sredstva za izobraževanje vaših zaposlenih 45+

Zainteresirana podjetja obveščamo, da Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija nudi podjetjem celovito podporo in strokovno pomoč tako pri prijavi na razpis za izobraževanje starejših zaposlenih, kot kasneje pri izdelavi strategije ter izvedbi motivacijskih programov in usposabljanj.

Pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Zaposlitev novega delavca se začne z objavo oglasa za prosto delovno mesto, razen če objava ni potrebna, izjeme od obvezne objave prostega delovnega mesta določa 26. člen ZDR-1.

Prenos letnega dopusta v naslednje koledarsko leto

Letni dopust je pravica vsakega delavca, ki ga le ta pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja, ne glede na to, ali sklene pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.

Podaljšanje roka za predložitev ponudb za spodbude za Trajno zaposlovanje mladih ter Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me

Delodajalci lahko po novem predložite ponudbo za izvedbo projekta v okviru programa »Spodbude za trajno zaposlovanje mladih« ter ponudbo v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019« do 31.12.2019

Zakonske in podzakonske zahteve glede najvišje in najnižje dovoljene temperature na delovnem mestu v pisarnah

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 45. členu nalaga dolžnost delodajalcu, da zagotavlja pogoje za varnost in zdravje delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Vse novice...

Razpisi

Sodelovanje manjših glasbenih prizorišč

Pripravljalna aktivnost "Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent" cilja k večji sektorski podpori glasbi, kot novemu elementu prihodnjega programa Ustvarjalna Evropa po 2020.

Spodbujanje razvoja trajnostnega turizma in kapacitet prek transnacionalnega sodelovanja

Prijavo lahko odda le konzorcij, ki ima vsaj 5 in največ 10 članov/partnerjev. Partnerji morajo predstavljati različne pravne osebe, ki prihajajo iz najmanj 5 upravičenih držav (države članice EU ter države, ki sodelujejo v programu COSME). V konzorciju lahko sodelujejo tudi nevladne organizacije.

Aktualne novosti iz Uradnega lista Republike Slovenije

V Uradnem listu RS št. 50/2019 z dne 9. 8. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi

Aktualni razpisi iz Uradnega lista Republike Slovenije

V Uradnem listu RS št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

10 milijonov EUR za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI objavil 2. javno povabilo, kjer lahko podjetja pridobijo sredstva za usposabljanja starejših zaposlenih.

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo dveh vavčerskih javnih pozivov in hkrati zapira dva javna vavčerska poziva

Spremembe javnih pozivov je Slovenski podjetniški sklad (SPS) izvedel pri dveh vavčerjih za internacionalizacijo, in sicer pri Vavčerju za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in Vavčerju za udeležbo v mednarodnih forumih, medtem ko začasno zapira dva vavčerska javna poziva za področje digitalizacije, in sicer Vavčer za digitalne kompetenc in Vavčer za digitalni marketing.

Predlog davčnih sprememb v javni obravnavi do 1. avgusta

Finančno ministrstvo je v petek, 21. junija 2019 dalo v javno obravnavo že pred časom napovedane predloge sprememb davčnih zakonov, ki razbremenjujejo stroške dela, po drugi strani pa bolj obdavčujejo kapital. Medtem ko razbremenitev regresa že velja, bodo novi predlogi uveljavljeni prihodnje leto. Na pripombe javnosti bodo čakali do 1. avgusta.

Vsi razpisi...