×

Predvidena otvoritev sistema izposoje mestnih koles je v petek, 4. septembra

Sistem oz. kolesa so predvsem namenjena prebivalcem občine Idrija, ki se bodo tako izognili iskanju parkirnega mesta v centru mesta. Dodaten plus pa je, da s kolesarjenjem naredimo tudi nekaj za svoje zdravje. 

Občina Idrija z uvedbo sistema zaključuje operacijo »Uvedba sistema za izposojo električnih koles v mestu Idrija«. Ukrep se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Občina Idrija je bila upravičena do skupaj 114.059,80 eur od katerih je 85% EU sredstev, 15% pa je slovenske udeležbe. 

Investicija v uvedbo sistema za izposojo električnih koles sledi ukrepom, predvidenim v Celostni prometni strategiji Občine Idrija, in naporom, ki jih občina vlaga v vzpostavitev kolesarskih povezav, predvsem namenjenih trajnostni mobilnosti. 

Namen investicije je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestu Idrija ter k boljši povezanosti urbanega območja z robom mestnega naselja, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v mestu in povečanju prometne varnosti. 

Uresničili smo naslednje cilje:

  • Nakup električnih koles – 34
  • Izgradnja in oprema 5 kolesarnic – postaj za električna kolesa,
  • Uvedba sistema izposoje električnih koles 

Lokacija kolesarnic/polnilnic: 

  • Na parkirišču  v Barbarah 
  • Na parkirišču pri stadionu 
  • V parku pod staro osnovno šolo 
  • Na »Vagi« ob glavni cesti 
  • Na Marofu (pri Eurospinu) 

Večina kolesarnic je tako locirana v bližini kolesarske poti od TUŠ-a do Mokraške vasi. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

https://www.eu-skladi.si/ četrtek, 20. avgust 2020

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe