Na vsebino
×

Priprava regionalnih prostorskih planov (RPP)

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija je na 120. seji sveta regije, ki je potekala 21.6.2022 v Novi Gorici predstavila projekt PILOT MOP v katerega je kot pilotna regija vključena tudi Severno Primorska (Goriška razvojna) regije. S strani Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije projektne aktivnosti v regiji izvaja Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija. Pozitivne izkušnje testiranja v okviru projekta želimo prenesti tudi v sodelovanje z občinami pri pripravi prve generacije RPP, za katere se strokovni sodelavci občin strinjajo, da so nujni in potrebni.

S 1. 6. 2022 se je začel uporabljati nov Zakon o urejanju prostora (Uradni list št. 199/2021; ZUreP-3), ki je za inštrument regionalnega prostorskega načrtovanja določil, da morajo regije pripraviti in sprejeti regionalne prostorske plane do konca leta 2026 (1. 1. 2027). Na Ministrstvu za okolje in prostor zato predlagajo, da se aktivnosti za proces priprave RPP začnejo že v letu 2023.

Vloga občin pri pripravi RPP bo aktivno sodelovanje, finančni vložek, za katerega ZUreP določa sofinanciranje v višini 40% vrednosti (državni proračun 60%) ter izbor pripravljavca RPP.

Priporočilo je, da se pripravljavca RPP s strani občin določi in potrdi do konca leta 2022. Po ZUreP-3 pripravljavca RPP za celotno območje vsake razvojne regije določijo občine v regiji. Pripravljavec je lahko le pravna oseba v večinski javni lasti, kot to določajo predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Sklep, ki je bil na seji sveta sprejet se tako glasi: Svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije  se je na 120. seji, dne 21. 6. 2022 seznanil z nadaljevanjem aktivnosti MOP za zagon prve generacije regionalnih razvojnih planov »Pilot MOP« RPP in potrjuje, da Mrežna regionalna razvojna agencija v Severno Primorski (Goriški) razvojni začne z aktivnostmi oziroma postopki za potrditev pripravljavca regionalnega prostorskega plana in sprejetje regionalnega prostorskega plana do konca leta 2026. 

ICRA kot del mrežne regionalne agencije odgovorna za koordinatorstvo okolje in prostor, bo tako še naprej izvajala vse aktivnosti, da se postopki vezani na pripravo prve generacije RPP izvedejo v zastavljenih časovnih okvirjih.

četrtek, 23. junij 2022
Priprava regionalnih prostorskih planov (RPP)

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe