Na vsebino
×

Mikropodjetja v lesarstvu vabljena k prijavi na nov razpis

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23).

Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikropodjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost. Doseglo se ga bo s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter sredstev plač in drugih stroškov v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač in drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva. 

Na razpis se lahko prijavijo mikro podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge; na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost: Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali Proizvodnja pohištva (razen proizvodnja žimnic).

Prijavljeni projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv in biti tržno naravnan. 

Upravičeni stroški se sofinancirajo v višini največ 60% upravičenih stroškov, preostanek zagotavljajo upravičenci. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 5.000 EUR in največ 50.000 EUR.

Upravičeni so naslednji stroški:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, orodij, strojev),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja),
  • stroški plač in drugo stroški dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa za enega zaposlenega.

Po razpisu so neupravičeni tudi stroški za nakup sončnih elektrarn, solarnih panelov, kotlov in peči (vse, kar je v povezavi s produkcijo energije, vključno s toplotno), stroški za nakup licenc za splošne pisarniške programe in splošne operacijske sisteme.

Roka za oddajo vloge za dva in sicer: 30. 6. 2022 in 18. 11. 2022.

Na ICRA vam lahko pomagamo pri pripravi vloge na razpis. Kontaktirate nas lahko preko elektronske pošte na naslov mateja.bizjak@icra.si ali na telefon 05 37 43 911.

torek, 31. maj 2022
Mikropodjetja v lesarstvu vabljena k prijavi na nov razpis

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe