×

Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014-2020

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podalo pozitivno mnenje k Regionalnemu razvojnemu programu Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014-2020 (RRP) v marcu 2015. Skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega  regionalnega razvoja mora RRP sprejeti Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, njegovo odločitev pa nato potrdi še Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije. Regionalni razvojni program za programsko obdobje je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje.

Regionalni razvojni program se pripravlja skladno z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (U.l. RS, št. 69/2012)

RRP je bil tako sprejet in potrjen na sejah Razvojnega sveta regije in Sveta regije, ki sta potekali 17. marca 2015 v Novi Gorici.

RRP Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014-2020

petek, 01. maj 2020

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe