Na vsebino
×

Eko sklad objavil nove javne pozive

V petek, 17. decembra 2021, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani: www.ekosklad.si objavil štiri nove javne pozive, in sicer za dodeljevanje:

  • nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov gospodarstvu za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije;
  • nepovratnih sredstev za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih;
  • nepovratnih sredstev občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev;
  • nepovratnih sredstev za naprave za samooskrbo z električno energijo.

Novi javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo namenja 5 mio EUR nepovratnih sredstev in 2 mio EUR kreditov. Tako kot na podlagi predhodnega javnega poziva 82FS-PO20, ki je bil zaključen maja 2021, ostajajo predmet spodbude vsi do sedaj spodbujani ukrepi razen gradnje skoraj nič-energijskih stavb. Slednje bodo spodbujene v okviru novega javnega poziva, ki bo objavljen v kratkem. Upravičene osebe so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini ter pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna. Lokalne skupnosti niso upravičene osebe. Obrestna mera kredita bo trimesečni EURIBOR + 1,3 %.

Novi javni poziv 94SUB-PN21 za pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih namenja 4 mio EUR nepovratnih sredstev upravičenim osebam za nakup in montažo pnevmatik višjega energijskega razreda; enako kot na predhodnem javnem pozivu 83SUB-PN20, ki je bil zaključen v letošnjem oktobru. Spodbuda bo znašala 100 EUR na pnevmatiko, predmet spodbude pa bodo lahko pnevmatike, kupljene od 1. 6. 2021 dalje, če bo montaža le-teh izvedena po zaključku javnega poziva 83SUB-PN20, in sicer od 1. 10. 2021 dalje.

Novi javni poziv 93SUB-SO21 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo namenja 3 mio EUR nepovratnih sredstev za nove naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. Gre za nadaljevanje prejšnjega javnega poziva 71SUB-SO19 (ta se z objavo novega javnega poziva zapre), novi pa je enak razen nekaj dodatnih zahtev nomotehnične narave.

Novi javni poziv 88SUB-PPŠ21 namenja občinam 7 mio EUR nepovratnih sredstev za nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev. Predmet spodbud so lahko nova vozila, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji, in sicer vozila za prevoz potnikov na električni pogon ter vozila za prevoz potnikov na vodik.

Dodatne informacije: Informacije o javnih pozivih bodo na voljo na telefonski številki: (01) 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12.00 in 14.00 uro ali po elektronski pošti na naslovu: ekosklad@ekosklad.si.


četrtek, 23. december 2021
Eko sklad objavil nove javne pozive

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe