Na vsebino
×

Projekt Pilot MOP za boljše prostorsko načrtovanje

Obstoječa prostorska in gradbena zakonodaja prinaša veliko novosti na področju prostorskega načrtovanja, opremljanja stavbnih zemljišč in upravljanja z nepremičninami. Glavni namen projekta Pilot MOP je vzpostaviti pogoje za uspešno implementacijo teh novosti, nadgraditi sodelovanje med državo in lokalnimi skupnostmi kot nosilkami urejanja prostora ter spodbuditi občine in razvojne regije k povezovanju prostorskih podatkov.

Cilj projekta je tudi pripraviti osnovo za izvajanje projektov s področja prostorskega načrtovanja in graditve, ki bi se financirali iz evropskih sredstev v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) ter večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027. V okviru projekta bodo pripravljene metodologije oz. priporočila, izvedeno bo testiranje metodologij oz. priporočil in prikazani bodo primeri dobrih praks.

Idrijsko Cerkljanska razvojna agencija je nosilka projekta in koordinatorka v Goriški razvojni regiji v okviru MRRA. Goriška regija je ena izmed treh testnih pilotnih regij (poleg Koroške in Jogozahodne regije) v sklopu Področja 1: Zagotovitev podatkov za vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni.

V Sloveniji se z novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-2) uvaja regionalno prostorsko planiranje. Država (resorji) in občine morajo v okviru priprave regionalnih prostorskih planov (RPP) dogovoriti in uskladiti zasnove prostorskih ureditev, dogovorjene rešitve pa morajo upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju in izvedbi prostorskih ureditev. S projektnim pristopom pri uvajanju RPP želimo optimizirati proces njegove priprave za vse udeležence, ki bi morali pri pripravi RPP aktivno sodelovati ter racionalizirati vsebino RPP.

Izvedba projekta Pilot MOP je v polnem teku. Projekt se je začel izvajati letos spomladi, predviden zaključek bo ob koncu leta 2022. S koncem meseca junija 2021 se je zaključila prva od štirih delovnih faz projekta, ki je bila namenjena predvsem pripravi osnutkov predvidenih metodologij. Opravljeno je bilo večje število sestankov in delavnic, na katerih so izvajalci, na osnovi predhodnih zahtev, oblikovali idejne rešitve za vsa štiri vsebinska področja projekta.

Več o projektu: gov.si

petek, 13. avgust 2021
Projekt Pilot MOP za boljše prostorsko načrtovanje

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe