×

Dostopni posnetki in gradivo za namene usposabljanja mladih prevzemnikov kmetij

Vir in informacije: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 17. 3. 2021, gov.si

Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije je v letu 2020 pripravila posnetke in gradivo za namene usposabljanja mladih prevzemnikov kmetij, ki so prejeli odločbe o pravici do sredstev iz naslova podukrepa 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je postala pravnomočna v letih 2018, 2019 ali 2020 in ki je izbral razvojni cilj »10.1: Vključitev v podukrep "Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti".

Celotno usposabljanje je bilo sestavljeno iz petih sklopov, in sicer:

1. sklop: Gospodarno upravljanje kmetijskega gospodarstva (raziskava trga, racionalna pridelava - s čim manj stroški čim večji in kvaliteten pridelek, najemanje strojnih storitev, skupen nastop na trgu, knjigovodstvo, obdavčitve) (6 ur);

2. sklop: Dobre prakse pri tehnologijah reje živali (3 ure);

3. sklop: Dopolnilne dejavnosti na kmetijah, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom in izboljšanje cene, trženje, promocija, izračuni potrebnih vlaganj (6 ur);

4. sklop: Prilagajanje podnebnim spremembam - prilagoditev tehnologije pridelave krme, poljščin, sadja, grozdja (pridelava v zaprtih prostorih, namakanje, oroševanje, protitočne mreže, druge nove tehnološke rešitve) (6 ur);

5. sklop: Varno delo na kmetiji - izboljšanje varnosti pri delu na kmetiji - po posameznih panogah, nove tehnološke rešitve (4 ure).

Na voljo so gradiva in videoposnetki izvedenih usposabljanj.

sreda, 24. marec 2021
Dostopni posnetki in gradivo za namene usposabljanja mladih prevzemnikov kmetij

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe