OPERACIJE: Formica 2 Cerkno - Idrija - Logatec  -  Dobimo se na tržnici 2 

FORMICA 3 Cerkno - Idrija - Logatec

                               

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.               

    

 

 

Novice

Za novo kakovost bivanja

Brezplačno usposabljanje za kakovostno prenovo starejših objektov.

Arhitekturni natečaj

Natečaj za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps« je namenjen iskanju najprodornejših projektov trajnostne gradnje in prenove v Alpah.

Pridelava, predelava mleka iz senene prireje in sušenje sena

Na ogledu kmetije vam bomo predstavili prednosti in slabosti paše živali, ki dajejo mleko iz senene prireje, in vpliv na predelavo v mlečne izdelke. Predstavili bomo faze sirjenja, kot so obdelava mleka pred sirjenjem,...

Facebook oglaševanje in uporaba oglaševalskega orodja v praksi

Delavnica o Facebook oglaševanju in uporabi oglaševalskega orodja v praksi bo potekala v Coworking Idrija...

Vabimo k vpisu v računalniški tečaj: Spoznajte svet digitalnih tehnologij

Postanite kompetentni za delo v digitalnih okoljih prihodnosti ter se naučite bolje povezovati svoj računalnik in pametni telefon. Prvo srečanje bo v sredo, 22. januarja 2020, ob 17.00 uri.

Projekt EUREVITA bo oživljal kulturno dediščino redkih obrti

12 idej za pripravo jedi iz mesa in mleka drobnice

Vse novice...

Razpisi

Priložnost financiranja EU

„Kultura zunaj meja - Olajševanje inovacij in raziskovalnega sodelovanja med evropskimi muzeji in kraji kulturne dediščine“

Sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral JSKD.

Sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021, ki ga izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

Javni poziv 78FS-PO19 Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki – nepovratnih sredstev in/ali – kredita z ugodno obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Javni razpis za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v dejavnostih, ki so opredeljene v ZNOrg, torej dejavnostih informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist nevladnih organizacij.

Razpisi Ministrstva za kulturo

Ministrstvo za kulturo je objavilo več razpisov za izbor kulturnih projektov.

Razpisa Slovenskega podjetniškega sklada.

Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF1 in razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2.

Vsi razpisi...