I. Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov,  razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2018

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov,  programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, v okvirni višini  5.250.000 eur, in sicer se razpiše:

-       za področje športnih programov: 3.970.000 eur,

-       za področje razvojne dejavnosti v športu: 800.000 eur,

-       za področje športnih prireditev in promocije športa: 420.000 eur,

- za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 60.000 eur

II. Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih  2018, 2019 in 2020

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 1.750.000 EUR, in sicer:

-          v letu 2018 se razpiše:  1.250.000 EUR;

-          v letu 2019 se razpiše:     250.000 EUR;

-          v letu 2020 se razpiše:     250.000 EUR.

Rok oddaje: 22.01.2018

Več o razpisih na tej povezavi.