SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD JE OBJAVIL NOV RAZPIS

Slovenski podjetniški sklad je na svoji spletni strani objavil razpis SK 50 2014 – Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon podjetij v višini 50.000 EUR.

Z razpisom želi sklad spodbuditi zagon inovativnih, razvojno naravnanih in globalno usmerjenih podjetij. S tem se želi podpreti ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi.

Podjetje lahko preko razpisa pridobi do 50.000 EUR v obliki semenskega kapitala – konvertibilnega posojila. Sklad ob tem opozarja vse potencialne prijavitelje, da se pred prijavo na razpis podrobno seznanijo s konceptom lastniškega (mezzanin) financiranja oz. konvertibilnim posojilom.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, organizirana kot d.o.o., mlajša od 3 let, razvojno naravnana in globalno usmerjena.

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij, kot so npr. stroški razvoja, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju, in strošek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oz. proizvoda,…

Investicija se odobri za upravičene stroške, nastale od podpisa pogodbe do 31. 12. 2015.

Razpis je odprt do 10. 10. 2014.

Dodatne ugodnosti oz. prednosti:

-          brezplačen pred-selekcijski postopek pred oddajo vloge,

-          brezplačen vsebinski podporni program (coaching) za prejemnike investicije.

Več informacij o razpisu, razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce lahko dobite na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.