Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom-A 2017, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 22/17 in 38/17:

I. Četrta točka prvega poglavja javnega razpisa »Predmet javnega razpisa« se po novem glasi: »4. Skupna višina razpisanih posojil za vse namene je 6.000.000,00 EUR.«.

II. V prvi točki tretjega poglavja javnega razpisa »Rok in način prijave« se doda dodatni razpisni rok za oddajo prijav, in sicer 30. 11. 2017.

III. V skladu s spremembami javnega razpisa je spremenjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (www.regionalnisklad.si/kmetijstvo). Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad