Javni poziv 50SUB-AVPO17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Uradni list RS št. 58/17

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Uradni list RS št. 58/17

Javni poziv 58SUB-MORS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za obrambo Republike Slovenije

Uradni list RS št. 58/17

Javni poziv 55SUB-EVPO17 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Uradni list RS št. 56/17

Javni poziv 57SUB-EVOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Uradni list RS št. 56/17

Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Uradni list RS št. 56/17

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Uradni list RS št. 44/17

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Uradni list RS št. 20/17

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

Uradni list RS št. 18/17

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16

Uradni list RS št. 63/16, polno besedilo 58ONS16

Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Uradni list RS št. 54/16.

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

Uradni list RS št. 28/16, polno besedilo 56PO16.

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti 57LS16

Uradni list RS št. 28/16, polno besedilo 57LS16.