Predmet večletnega projektnega razpisa je sofinanciranje štiriletnih kulturnih projektov na podpodročjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2021, ter dvoletnih kulturnih projektov na podpodročju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2019.

Upravičene osebe: - na razpisnem področju »4-letni projekti« so prijavitelji, ki delujejo na razpisnih podpodročjih, izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu in so:  nevladne kulturne organizacije, katerih program ni izbran na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 ali  javni zavodi, ki v obdobju 2018-2021 ne bodo neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za to obdobje s strani Ministrstva (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe skladno s 97. členom ZVKD-1). - na razpisnem področju »2-letni projekti« so prijavitelji, ki delujejo na podpodročju razpisa in so:  nevladne kulturne organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove in druge nevladne organizacije), katerih program ni izbran na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 ali  fizične osebe.

Rok prijave: 20.11.2017

Več na tej povezavi.