Predmet je sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih, izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte »ForestValue – Innovating forest-based bioeconomy: Joint call for reserach proposals«. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu. 

Partnerji v razpisu: Finska, Avstrija, Češka, Francija, Nemčija, Irska, Latvija, Poljska, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Norveška, Švica, Tunizija, Turčija, Argentina, Egipt, Jordanija.

Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu.

Rok prijave: 23.1.2018

Več na tej povezavi