V Uradnem listu RS št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

  1. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila Spremembe javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. 
  2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja SEM 2017-2018«.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 240 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ipd.

Na razpis se lahko prijavi vrtec, šola oz. zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 1. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Podpora iz tega razpisa je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva z namenom preučitve možnosti izvajanja teh aktivnosti na kmetiji.

Cilj razpisa je spodbujanje razvoja novih oblik nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ki bi lahko prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest na kmetijah.

Za namen izvedbe projekta je potrebno oblikovati partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj:

  • en nosilec kmetije ali en nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

  • ena pravna oseba, ki opravlja dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, invalidskega varstva ali humanitarne dejavnosti ali eno socialno podjetje v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, ali en zaposlitveni center. 

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 1. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.

Podpora iz tega razpisa je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih aktivnosti.

Za izvedbo projekta je potrebno oblikovati partnerstvo, ki ga sestavljajo:

  • najmanj 10 kmetijskih gospodarstev,

  • en posrednik, ki je zadruga, gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik. 

    Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.