AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

  1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017

Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Namen razpisa je spodbujanje projektov financiranih z evropskimi sredstvi iz programskega obdobja 2014-2020.

Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike Slovenije.

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 5.000.000,00 EUR.

Vlagatelj za projekt lahko s strani Sklada po tem javnem razpisu pridobi posojilo v skupni višini do 80% vrednosti odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, vendar največ 150.000,00 EUR.

Najvišja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu pred-financiranja je lahko 300.000,00 EUR, izjemoma do 350.000,00 EUR pri posojilojemalcih, ki so svoje pogodbene obveznosti v zadnjih treh letih redno izpolnjevali.

Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 5.000,00 EUR.

Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 12. 2017. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.