Center vseživljensjkega učenja Severne Primorske

Center vseživljenjskega učenja Severne Primorske deluje kot mreža tesno povezanih središč, aktivnih na Severnem Primorskem. Njegov osnovni namen je ustvariti odprto učno okolje in povečati dostop do vseživljenjskega učenja, s poudarkom na izobraževanju, poklicnem usmerjanju in motiviranju posameznika za njegov osebni in profesionalni razvoj.

Analiza stanja v regionalnem okolju je leta 2005 pokazala nujnost povezovanja, razvijanja in širjenja dejavnosti svetovanja in samostojnega učenja, podprtega z informacijsko tehnologijo. Na podlagi teh ugotovitev se je Ljudska univerza Nova Gorica skupaj s partnerji prijavila na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport ter Evropskega socialnega sklada, s katerim so želeli sofinancirati razvoj in širjenje mrež regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje, podprtih z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT).

Partnerji, ki so se vključili v konzorcij so:
- Ljudska univerza Ajdovčina
- Posoški razvojni center
- Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija

Cilj razpisa je bil zagotoviti kakovostno informiranje in svetovanje ter povečati možnost izobraževanja in usposabljanja preko širitve regionalnih svetovalnih centrov in kontaktnih točk za vseživljenjsko učenje. Torej, kot nalašč za razvoj vseživljenjskega učenja v celotni Severno-primorski regiji.

Cilji delovanja CVŽU Severne Primorske so bili usklajeni z evropskimi koncepti.

Kratkoročni cilji Centra:

 • ustvariti odprto učno okolje 
 • povečati dostop do vseživljenjskega učenja s posredovanjem podatkov in nasvetov o različnih možnostih in priložnostih v izobraževanju in poklicnem usmerjanju 
 • motivirati posameznika za njegov osebni in profesionalni razvoj 
 • vsakemu posamezniku omogočati enostaven dostop do kakovostnega informiranja in svetovanja, poklicnega usmerjanja in samostojnega učenja 
 • povezati usluge informiranja, svetovanja, usmerjanja, izobraževanja 
 • stalno podpirati permanentno izobraževanje 
 • posvečati posebno pozornost ženskam in osebam z nedokončanim šolanjem 
 • povečati sodelovanje na vseh ravneh in preseči drobljenje med različnimi storitvami 
 • olajšati dostop do izobraževanja in usposabljanja – predvsem neformalnega
 • dvigniti raven vlaganj v človeške vire 
 • omogočati posameznikom, da se razvijejo v aktivne državljane 
 • omogočati vsakemu posamezniku dostop do novih tehnologij in informacij.


Dolgoročni cilji, usklajeni tudi z Nacionalnim programom izobraževanja odraslih:

 • izboljšati splošno izobraženost odraslih 
 • dvigniti izobrazbeno raven
 • povečati zaposlitvene zmožnosti 
 • povečati možnosti za učenje in vključenost v izobraževanje

Dejavnosti, ki smo jih na ICRA izvajali v okviru projekta so bile:

 • Informativni kotiček Centra za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS)
 • Dislokacija svetovalnega središča za izobraževanje odraslih Nova Gorica (ISIO)
 • Točka vseživljenjskega učenja (TVŽU)