Dvig ravni pismenosti

Na javnem razpisu za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti (DRP) od 2010 do 2013, ki ga je razpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport je Idrijsko-Cerkljanski agenciji uspelo pridobiti sredstva za vse izbrane programe za katere smo se prijavili.

Na podlagi sklepa Ministrstva o izboru Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije kot izvajalca operacij Dvig ravni pismenosti (sklep št. 54450-10/2010/216)  smo na našem območju izvedli naslednje število posameznih programov:

Naziv izobraževalnega programa

2010/11

2011/12

2012/13

Skupaj

 Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU – MI)

 1

 1

 1

 3

 Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU – IP)

1

 1

 1

 3

 Računalniška pismenost za odrasle (RPO)

 1

1

1

3

 Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO)

8

 8

1

17


ICRA je na javnem razpisu pridobila sredstva v višini 107.200 EUR za sofinanciranje operacije DRP za programsko obdobje 2010–2013. Programe je obiskovalo več kot 330 udeležencev.

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.