POVABILO K PRIJAVI INOVACIJ ZA PREDSTAVITEV NA 9. SLOVENSKEM FORUMU INOVACIJ     

ponedeljek, 02. junij 2014

SPIRIT Slovenija je začela z zbiranjem prijav inovacij za predstavitev na 9. Slovenskem forumu inovacij, ki se bo odvijal 12. in 13. novembra 2014 v Ljubljani.

Slovenski forum inovacij je osrednja nacionalna prireditev o inovativnosti, katere namen je predstaviti najboljše in najbolj perspektivne inovativne proizvode, storitve in poslovne modele. Zato SPIRIT Slovenija vabi k prijavi vse avtorje izumov, invencij in inovacij, ki se želijo predstaviti in sodelovati na tem osrednjem nacionalnem dogodku, kjer se vsako leto zbere inovativni potencial Slovenije.

Vse prijavljene inovacije bodo na kratko predstavljene v nacionalnem Katalogu slovenskih inovacij 2014 in na spletu, najboljšim pa bodo imeli tudi možnost brezplačne predstavitve s plakatom in svojo inovacijo na posebej opremljenem razstavnem prostoru. Na letošnjem dogodku bo predstavljenih vsaj 45 najbolje ocenjenih inovacij. Najboljši iz vsake kategorije bodo deležni slavnostne podelitve priznanj za inovacije, tem bo po zaključenem izboru omogočena tudi dodatna predstavitev v medijih in s tem zagotovljena dodatna javna promocija njihove inovacije ter priznanje njihovim dosežkom.

Spletne prijave sprejemajo do prejema prvih 200 prijav oziroma najkasneje do 18. septembra 2014 do 24.00 ure.

Več informacij najdete na : http://www.foruminovacij.si/sfi/nabor-inovacij/javno-povabilo-k-prijavi-inovacij

                              

POVABILO K SODELOVANJU – NATEČAJ ZA MLADE TALENTE 

torek, 27. maj 2014

Imaš posluh in se ukvarjaš s petjem? Mogoče se ukvarjaš z igranjem na inštrumente in imate s prijatelji svojo skupino?

Za Praznik idrijskih žlikrofov, ki bo v soboto 31. avgusta 2014 iščemo mlade, ki boste imeli priložnost pokazati svoj talent. Prireditev je namenjena promociji idrijskih žlikrofov in idrijskih znamenitostienju ob veselem druženju idrijskih becirkov in vseh obiskovalcev.

Kako lahko sodeluješ?

Če te mika, nam pošlji predlog oziroma posnetek točke. Posamezna točka naj ne bo daljša od 3 do 4 minut. Posnetek nam pošlji najkasneje do 13. junija 2014 na elektronskem nosilcu (DVD oz. CD) na naslov ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija. Posnetek naj bo v formatu mp3 ali mpeg-4. Lahko pa nam pošljete tudi povezavo do spletne strani s posnetkom vašega nastopa na naslov: info@icra.si. Poleg tega natisni in izpolni spodnjo prijavnico ter jo podpisano (skupaj s posnetkom) pošlji na naš naslov. Število posnetkov na posameznika ni omejeno.

Za več informacij pa lahko pokličeš na 05 3743 910 (Jožica).

 Kako bo potekal izbor?

Komisija, ki jo bomo sestavili na ICRA, se bo o končnem izboru odločila na podlagi skladnosti prijavljenih kandidatov/kandidatk oz. njihovih točk s preostalim scenarijem ter na podlagi lastnega mnenja o njihovi kakovosti in atraktivnosti. Komisija si pridružuje pravico, da si za končno odločitev pomaga s pomočjo glasovanja preko socialnih omrežji oz. drugih medijev. Če se komisiji nobena od prijavljenih točk ne bo zdela primerna, si pridružuje pravico, da ne izbere nobene od poslanih točk. O izboru bomo vse, ki boste poslali svoje posnetke, obvestili najkasneje v mesecu juliju.

ICRA d.o.o. Idrija

Jožica Lazar

PRIJAVNICA IN IZJAVA

Izpolni spodnji obrazec ter ga podpisanega skupaj s posnetkom pošlji na ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija (s pripisom Natečaj za mlade talente). Izpolnjena in podpisana izjava je pogoj za sodelovanje na natečaju. Če na poslanem posnetku nastopa več oseb, mora vsak od nastopajočih posebej izpolniti ta obrazec. Če posameznik pošlje več posnetkov, mora poslati vsakega posebej in za vsakega izpolniti prijavnico in podpisati izjavo.

Moji podatki

Ime in priimek:

Datum rojstva:

Šola:

Naslov prebivališča in pošta:

Kontaktni telefon:

Elektronski naslov:

Posnetek (obkroži): a) priložen b) Spletna povezava: _______________________________

Morebitno umetniško ime/ime skupine/naslov točke/ipd.:

Privolitev glasbene šole (v kolikor obiskuješ GŠ in nastopaš z inštrumentom):

Ime in priimek profesorja, podpis:

Dovoljujem, da ICRA d.o.o. Idrija kot organizator natečaja uporablja moje podatke za namene izvedbe natečaja. Prav tako dovoljujem, da posnetek brezplačno objavi ter ga po potrebi brezplačno in brez zadržkov uporablja tudi po koncu samega natečaja z namenom promocije. Strinjam se, da organizator ob posnetku navede moje ime in priimek, starost, kraj, od koder prihajam, in šolo, ki jo obiskujem. V primeru, da je moj posnetek na natečaju izbran za sodelovanje na prireditvi Praznik idrijskih žlikrofov, se obvezujem, da bom sodeloval/a z organizatorjem prireditve in nastopil/a na prireditvi v skladu z dogovorom z organizatorjem. Prav tako lahko organizator navaja moje ime in priimek v vseh promocijskih in informativnih gradivih prireditve. Potrjujem, da na posnetku nastopam jaz.

 

V/na _____________, dne ______________ Podpis:

 

Za mladoletne:

Seznanjen sem s pogoji sodelovanja na natečaju in se strinjam z zgornjo izjavo mladoletne osebe:

Podpis starša oz. zakonitega skrbnika pošiljatelja posnetka:

 

POVABILO K PRIJAVI INOVACIJ ZA PREDSTAVITEV NA 9. SLOVENSKEM FORUMU INOVACIJ

četrtek, 22. maj 2014

SPIRIT Slovenija je začela z zbiranjem prijav inovacij za predstavitev na 9. Slovenskem forumu inovacij, ki se bo odvijal 12. in 13. novembra 2014 v Ljubljani.

Slovenski forum inovacij je osrednja nacionalna prireditev o inovativnosti, katere namen je predstaviti najboljše in najbolj perspektivne inovativne proizvode, storitve in poslovne modele. Zato SPIRIT Slovenija vabi k prijavi vse avtorje izumov, invencij in inovacij, ki se želijo predstaviti in sodelovati na tem osrednjem nacionalnem dogodku, kjer se vsako leto zbere inovativni potencial Slovenije.

Vse prijavljene inovacije bodo na kratko predstavljene v nacionalnem Katalogu slovenskih inovacij 2014 in na spletu, najboljšim pa bodo imeli tudi možnost brezplačne predstavitve s plakatom in svojo inovacijo na posebej opremljenem razstavnem prostoru. Na letošnjem dogodku bo predstavljenih vsaj 45 najbolje ocenjenih inovacij. Najboljši iz vsake kategorije bodo deležni slavnostne podelitve priznanj za inovacije, tem bo po zaključenem izboru omogočena tudi dodatna predstavitev v medijih in s tem zagotovljena dodatna javna promocija njihove inovacije ter priznanje njihovim dosežkom.

Spletne prijave sprejemamo do prejema prvih 200 prijav oziroma najkasneje do 18. septembra 2014 do 24.00 ure.

Več informacij: http://www.foruminovacij.si/sfi/nabor-inovacij/javno-povabilo-k-prijavi-inovacij

Dominika Sambolič

Višji svetovalec področja I

 

IDRIJSKI IN CERKLJANSKI PONUDNIKI TUDI LETOS USPEŠNI NA ŽE 25. DOBROTAH SLOVENSKIH KMETIJ NA PTUJU

torek, 20. maj 2014

Sporočamo vam, da so se ponudniki iz idrijsko-cerkljanskega podeželja na letošnjih že 25. Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju s svojim sodelovanjem ponovno dobro odrezali in posegli po priznanjih.

Letos so sodelovali in za svoje izdelke prejeli naslednja priznanja:

1) Judita Demšar, kmetija Na Ravan, Cerkljanski Vrh 24, 5282 Cerkno

· probiotični tekoči jogurt – zlato priznanje

· kislo mleko - zlato priznanje

· kajmak – zlato priznanje

2) Peter Demšar, kmetija Na Ravan, Cerkljanski Vrh 24, 5282 Cerkno

· hruškovo žganje – bronasto priznanje

3) Katica Prezelj, kmetija Pr`Kendu, Idrijske Krnice 1, 5281 Spodnja Idrija

· skuta – srebrno priznanje

· probiotični jogurt – srebrno priznanje

4) Boris Eržen, kmetija Pri Bašlju, Jazne 14, 5282 Cerkno

· poltrdi sir – srebrno priznanje

5) Alojzija Strel, kmetija Na Kalu, Idrijske Krnice 25, 5281 Spodnja Idrija

· fini piškoti –srebrno priznanje

Za koordinacijo in dostavo izdelkov iz Severne Primorske na Ptuj je poskrbel Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. Vsi rezultati so objavljeni tudi na spletnih straneh ptujskega zavoda: http://www.kgz-ptuj.si/dobrote-slovenskih-kmetij-2014/

Čestitamo vsem sodelujočim in jim želimo veliko uspeha še naprej!

ICRA d.o.o. Idrija

 

SPREJET JE BIL PRENOVLJEN ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO

sreda, 07. maj 2014

V prvi majski številki Uradnega lista RS je bil objavljen Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki ga je Državni zbor sprejel 23. aprila letos. Zakon je eden izmed ukrepov vlade za zajezitev sive ekonomije, nadzor nad tem področjem prenaša na carino, zvišuje kazni, pri osebnem dopolnilnem delu pa uvaja vrednotnice.

Nekaj novosti, ki jih uvaja zakon, si lahko preberete tukaj:

- po novem bo moral biti, kadar se bo delo opravljalo na podlagi pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, izvod pogodbe ves čas na kraju opravljanja dela,

- poenostavil se je postopek prijave kratkotrajnega dela, saj bo potrebna le prijava za zdravstveno zavarovanje, ne pa več tudi registracija,

- zakon uvaja novosti pri osebnem dopolnilnem delu, za katerega se bo preko vrednotnic plačevalo socialne prispevke. Vrednotnico bo moral enkrat mesečno v primeru del, kot je pomoč v gospodinjstvu, kupiti naročnik storitve, v primeru, kot je izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti in njihova prodaja, pa izvajalec. Stala bo 9 evrov, od katerih jih bo 7 namenjenih pokojninski blagajni, 2 pa zdravstveni blagajni. Izvajalec dela bo zdravstveno zavarovan in se mu bo za vsako vrednotnico štel en dan v pokojninsko dobo.

 Dela, ki se jih lahko registrira kot osebno dopolnilno delo, so še naprej omejena in so zapisana na seznamu, ki bo objavljen na spletni strani AJPES. Osebno dopolnilno delo se bo lahko registriralo in zanj kupilo vrednotnice na AJPES preko spleta ali na upravnih enotah.

Dodatne informacije lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si

 

POVABILO K SODELOVANJU NA JAVNEM NATEČAJU "SODOBNA IN TRADICIONALNA UPORABA OVČJE VOLNE V ROKODELSTVU"V OKVIRU PROJEKTA LANATURA

ponedeljek, 05. maj 2014

Občina Idrija v okviru projekta LANATURA ˝Tradicije in inovacije v uporabi živalskih materialov/ Tradizione ed innovazione nell’utilizzo di materiali agrozootecnici , ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija –Italija 2007 – 2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev razpisuje mednarodni natečaj ˝Sodobna in tradicionalna uporaba ovčje volne v rokodelstvu˝.

 

Mednarodni natečaj temelji na spodbujanju uporabe naravne ovčje volne za razvoj rokodelstva na upravičenem čezmejnem območju projekta. Namen je spodbuditi ustvarjalnost in uporabo različnih tehnik izdelovanja tradicionalnih in sodobnih izdelkov iz volne. Cilj natečaja je pridobiti okolju prijazne uporabne izdelke iz ovčje volne, ki bi rokodelcem in oblikovalcem ponudili nove priložnosti.

Natečaj je odprt do 30.5.2014.

Vabljeni k sodelovanju!

Več o natečaju in razpisni dokumentacije najdete na povezavi:

http://www.idrija.si/razpisi/javni-natecaji/3229-povabilo-k-sodelovanju-na-javnem-natecaju-sodobna-in-tradicionalna-uporaba-ovcje-volne-v-rokodelstvu-v-okviru-projekta-lanatura.html

 Projekt LANATURA je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

Progetto LANATURA finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.Idrija

Development agency of Idrija and Cerkno

Mestni trg 1

SI-5280 Idrija

 

VABILO NA FOTOGRAFSKO DELAVNICO – NAPREDNI NIVO

Standardni projekt Dober tek na čezmejnih poteh okusov / Progetto standard Buon appetito sulle strade del gusto transfronta

petek, 25. april 2014

V okviru projekta ENJOY TOUR vas vabimo na FOTOGRAFSKO DELAVNICO – napredni nivo (25 ur)

Tema delavnice je čebelarstvo na Idrijskem in Cerkljanskem. Predvidenih je več srečanj, ki bodo potekala v Idriji in okolici. Delavnico bo vodil Robert Zabukovec. Delavnica je namenjena tistim, ki se aktivno ukvarjajo s fotografijo, potrebno je napredno predznanje in zrcalno – refleksni fotoaparat.

 Vsebina delavnice: fotoaparat, kompozicija, prenašanje, shranjevanje in obdelava fotografij, programska oprema, fotografiranje arhitekture, portretiranje, bližinski posnetki čebel na paši, studijski posnetki, prenos, izbor, obdelava fotografij, ocenjevanje in komentiranje.

1. srečanje: Uvodna predstavitev, petek, 9. 5. 2014 ob 17 h v učilnici ICRUM, Mestni trg 2, Idrija

Za ostala srečanja se boste dogovarjali sproti.

Delavnica je za udeležence brezplačna , vsak udeleženec mora po končani delavnici prispevati najmanj 10 svojih fotografij za uporabo v promocijske namene (podpisan bo dogovor).

Obvezne so prijave po e- pošti: darja.lahajnar@icra.si, pri čemer mora vsak kandidat priložiti 3 svoje fotografije (tema ni pomembna), ki bodo služile izključno odločitvi za izbor udeležencev delavnice in jih organizatorji ne bomo uporabili za druge namene.

Število udeležencev je omejeno, prijave sprejemamo do ponedeljka, 5. 4. 2014. Glede na število prijav in kakovost priloženih fotografij, bomo po tem datumu izbrali udeležence delavnice. Vse prijavljene bomo o izboru obvestili do srede, 7. 4. 2014.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel.: 05 / 37 43 914.

Zahteve: prinesite s seboj zrcalno refleksni fotoaparat, po možnosti tudi objektiv za bližinske posnetke (macro objektive, predleče).

 

AKTUALNA OBVESTILA ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE

Z novim programom do zaposlitve dodatnih 400 brezposelnih oseb    

torek, 22. april 2014

Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani www.ess.gov.si objavil novo javno povabilo »Subvencioniranje zaposlovanja za odpravo posledic žleda«. Načrtujejo, da bodo z novim programom zaposlili 400 brezposelnih oseb, ki bodo prispevale k odpravljanju posledic žleda, vključno s posledicami poplav.

Subvencijo za zaposlitev v višini 5.000 evrov (oziroma manj, če gre za zaposlitev invalida) bodo lahko pridobili delodajalci, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa in bodo izvajali dela pri odpravi posledic žleda in poplav na prizadetih območjih ter bodo zaposlili brezposelne osebe iz ciljne skupine javnega povabila. To so osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev ali nimajo dokončanega srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja oz. splošnega srednjega izobraževanja.

Sezonska dela v kmetijstvu

Zavod za zaposlovanje ponuja na svojih spletnih straneh aktualne informacije o možnosti vključitve v sezonska dela v različnih slovenskih regijah. Informacije bodo objavljali glede na potrebe izvajalcev po tovrstnih delih, od aprila do novembra 2014.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

VABILO NA PREDAVANJE HACCP – VARNO ROKOVANJE S HRANO        

sreda, 16. april 2014

Varno rokovanje s hrano v gostilnah, turističnih kmetijah in v predelovalnih živilskih obratih, ki bo v sredo, 23 aprila 2014, v Bovcu (Kulturni dom Bovec) ob 13. Uri.

Vsebina:

1. Pregled zakonodajnih zahtev oziroma horizontalnih in vertikalnih predpisov vezanih na zagotavljanje varne hrane na evropskem in nacionalnem nivoju.

2. Aktualno dogajanje s področja varne hrane na evropskem in nacionalnem nivoju.

3. Sistem HACCP (analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk) in njegovih sedem načel.

4. Spremljajoči higienski programi, kot temelj učinkovitega sistema HACCP.

5. Smernice dobre higienske prakse / HACCP.

6. Praktični primeri v sodelovanju z udeleženci .

Tečaj je namenjen: Vsem zaposlenim, tudi odgovornim osebam, v živilski verigi, ki so zaposleni v proizvodnji in prometu z živili (dopolnilne dejavnosti na kmetiji, industrijski obrati, gostinstvo, trgovine, bari …).

 Seminar bo vodila: Mag. Jana Ramuš, samostojna svetovalka na GZS - Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, z bogatimi praktičnimi izkušnjami pri implementacijah sistema HACCP v prakso na vseh področjih živilstva in praktičnih pristopov k uvajanju novosti na področju živilstva. Sodeluje tudi v evropskih projektih za zagotavljanje varnih živil.

Kotizacija za seminar znaša 17,00 € na osebo. Plačate jo po udeležbi na seminarju na transakcijski račun: pri Banki Slovenije, Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, številka 01246-6030216808 , sklic je 513. Namen je HACCP. Identifikacijska številka za DDV je: SI32155425.

Račun in potrdilo o udeležbi na seminarju boste prejeli po plačilu kotizacije, po izvedenem predavanju.

Več informacij in prijave : 031 409 012 ali peter.domevscek@prc.si  (Peter Domevšček).

 

VABILO NA FOTOGRAFSKO DELAVNICO ZA ZAČETNIKE               

Standardni projekt Dober tek na čezmejnih poteh okusov / Progetto standard Buon appetito sulle strade del gusto transfrontaliere

ponedeljek, 14. april 2014

V okviru projekta ENJOY TOUR vas vabimo na FOTOGRAFSKO DELAVNICO ZA ZAČETNIKE (15 ur).

Tema delavnice je čebelarstvo na Idrijskem in Cerkljanskem. Predvidena so tri srečanja, ki bodo potekala v Idriji. Delavnico bo vodil Robert Zabukovec. Predznanje ni potrebno, s seboj prinesite fotoaparat.

1. srečanje, petek, 18. april ob 16.00: Uvodna predstavitev (fotoaparat, kompozicija, prenašanje, shranjevanje in obdelava fotografij, programska oprema).

2. srečanje, sobota, 19. april ob 8.00 : Fotografiranje na terenu (arhitektura-čebelnjak, portretiranje-čebelar pri delu, bližinski posnetki-čebele na paši).

3. srečanje, termin boste uskladili na delavnici: Obdelava fotografij (prenos, izbor, obdelava fotografij, ocenjevanje in komentiranje).

Delavnica je za udeležence brezplačna, vsak udeleženec mora po končani delavnici prispevati najmanj 5 svojih fotografij za uporabo v promocijske namene.

Obvezne so prijave na tel.: 05 37 43 914 ali po e- pošti: darja.lahajnar@icra.si

Število udeležencev je omejeno, prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.

 

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE JE V PETEK OBJAVIL NOV PROGRAM »ZAPOSLI ME«            

ponedeljek, 07. april 2014

Zavod RS za zaposlovanje je v petek. 4. aprila, na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo »Zaposli me«. To v sklopu B predstavlja nadgradnjo dosedanjemu javnemu povabilu »Zaposli me plus«. Zavod svetuje delodajalcem, naj se prijavljajo na novo javno povabilo «Zaposli me« in ne več na »Zaposli me plus«, ki ga bodo kmalu zaprli.

S pomočjo programa »Zaposli me« se bo zaposlilo dodatnih 1.200 brezposelnih oseb, od tega 55% žensk. Cilj javnega povabila je, da bodo delodajalci, ki bodo prejeli subvencijo v višini 5.000 evrov oz. sorazmerno manj za zaposlitev invalida, ohranili vsaj 30% zaposlitev še leto dni po izteku subvencioniranja.

Subvencijo bodo lahko pridobili delodajalci, ki bodo zaposlili:

- invalidne brezposelne osebe,

- pripadnike etnične manjšine Romov,

- osebe, starejše od 50 let, ki so vsaj 3 mesece brezposelne,

- dolgotrajno brezposelne osebe.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

VABILO NA REGIONALNI FORUM           

ponedeljek, 07. april 2014

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in Slovenska tiskovna agencija vas vljudno vabita na regionalni forum z naslovom:

»Slovenija in EU pred izzivom prihodnosti - z mladimi možgani do tehnološkega prvaka?«

Forum bo potekal v petek, 11. aprila, ob 12.30 v Gimnaziji Vena Pilona v Ajdovščini (Cesta 5. maja 12).

Evropa se zaveda, da je za izhod iz krize nujen dvig globalne konkurenčnosti na področju podjetništva. Za to prek različnih programov namenja precejšnja sredstva, nazadnje je z novim finančnim okvirom zaživel program za raziskave in inovacije Obzorja 2020, v okviru katerega bo na voljo 80 milijard evrov. Kako lokalno razumeti globalno zgodbo, kako z vlaganji v inovacije ne le razviti produkt, ampak zanj najti tudi trg? Kakšne možnosti ima pri tem Slovenija in kaj razvojno naravnana podjetja potrebujejo? Obenem pa, ali z vlaganji v izobraževanje, raziskave in razvoj lahko bistveno vplivamo na ustvarjanje delovnih mest v naprednih panogah in s tem na zmanjševanje brezposelnosti, predvsem mladih, kot prvo med težavami, s katerimi se na poti k zagonu gospodarstva srečuje Evropa. Prav mladim se zaradi poznavanja sodobnih tehnologij, usposobljenosti in mobilnosti pogosto odpirajo marsikatera vrata v razvojno-raziskovalnih in tehnološko-inovativnih podjetjih. Je tako tudi v Sloveniji?

O tem bodo na regionalnem forumu govorili:

Lojze Peterle , evropski poslanec (ELS/NSi)

Ivo Vajgl, evropski poslanec (ALDE/Zares)

Hermina Ogrič, namestnica direktorice Centra odličnosti Cobik

Marko Peljhan, soustanovitelj podjetja C-Astral

Tomaž Bizjak, član kolegija Mladinskega sveta Ajdovščina, skupina za razvoj podjetništva, in

Peter Volasko, vodja službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve na ministrstvu za znanost, visoko šolstvo in tehnologijo

Razpravi bo sledila krajša pogostitev.

Vašo potrditev udeležbe in morebitna vprašanja za razpravo pošljite na elektronski naslov EPljubljana@europarl.europa.eu

Informacije o dogodku najdete tudi na Facebooku in Twitterju , hashtag: #sloregio

Veselimo se skupnega druženja!

 

VABLJENI K SODELOVANJU V NATEČAJU IZDELKOV DOMAČE OBRTI

petek, 21. marec 2014

EtnoART vabi vse, ki ustvarjate zanimive izdelke domače obrti, da sodelujete v natečaju izdelkov domače obrti.

S pomočjo natečaja, ki traja do 11. aprila 2014, bo žirija izbrala najobetavnejše izdelke, ki bodo na voljo za prodajo v spletni trgovini Etnoart.si.

Na natečaju izdelkov domače obrti lahko sodelujete vsi, ki ustvarjate zanimive, izvirne izdelke domače obrti in kulinarike (na primer čipko, igrače, izdelke iz lesa, tkanine, keramike, pekovske izdelke, med, sir,…).

Način prijave: na natečaj se prijavite s prijavnico, zraven pošljete fotografijo izdelka ali izdelek ter krajši opis avtorja in izdelka.

Dodatne informacije in pomoč dobite na telefonskih številkah 040 855 233 in 041 316 885.

Vabljeni k sodelovanju!

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

JAVNA AGENCIJA SPIRIT SLOVENIJE IN GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE VABITA NA INFORMATIVNI DAN            

četrtek, 20. marec 2014

Informativni dan "Možnosti za financiranje malih in srednjih podjetij v programu Obzorje 2020 ter v programu COSME",

več na spodnji povezavi:

http://www.podjetniski-portal.si/index.php?t=Event&id=1872

ICRA d.o.o. Idrija

Mestni trg 1

5280 Idrija

 

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE JE OBJAVIL JAVNO POVABILO ZA IZVEDBO DELOVNEGA PREIZKUSA ZA MLADE

sreda, 19. marec 2014

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo delovnega preizkusa mladih brezposelnih, starih do 29 let, na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Za izvajanje te aktivnosti je v letu 2014 namenjenih 2 mio EUR. Namen aktivnosti je mladim brezposelnim omogočiti, da pred zaposlitvijo oziroma pred odločitvijo o nadaljnjih korakih pri izdelavi zaposlitvenega načrta preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci pa lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko spoznajo pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Izvajalci aktivnosti so delodajalci. Aktivnost se izvaja na konkretnem delovnem mestu, neposredno pri delodajalcu, ki je oddal ponudbo.

Aktivnost traja od najmanj 100 ur do največ en mesec. Vključena oseba se na konkretnem delovnem mestu preizkuša praviloma polni delovni čas delodajalca. Delodajalec zagotovi ustrezno mentorstvo, delovno opremo in primeren prostor.

Ponudbo za izvedbo delovnega preizkusa za mlade predložijo delodajalci: pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Stroški izvedbe delovnega preizkusa, upravičeni za povračilo, so stroški, ki se izplačajo delodajalcu, in stroški, ki se izplačajo vključeni osebi.

Delodajalcu se izplača strošek izvedbe delovnega preizkusa v višini 195 EUR. Vključeni osebi se izplača dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

Povabilo je odprto od njegove objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 1. 9. 2014.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

JAVNI NATEČAJ ZA NABOR PODJETIJ ZA SODELOVANJE NA PROMOCIJSKO - IZOBRAŽEVALNEM DOGODKU V OKVIRU 23. SLOVENSKEGA OGLAŠEVALSKEGA FESTIVALA (26.3.2014)

torek, 11. marec 2014

SPIRIT Slovenija, javna agencija (v nadaljevanju: SPIRIT) skupaj s Slovensko oglaševalsko zbornico in Gea College - Fakulteto za podjetništvo, v okviru 23. Slovenskega oglaševalskega festivala, dne 26.3.2014, v Portorožu organizira 3 urni promocijsko izobraževalni dogodek na temo pomembnosti gradnje blagovne znamke za podjetnike. Dogodek bo potekal v dopoldanskem času v kongresnem centru Bernardin v Portorožu.

Slovenski oglaševalski festival bo isti dan, v istem kongresnem centru, pričel s Slovenskim oglaševalskim programom, pri čemer se kongresni del prične predvidoma ob 15.00 uri.

SPIRIT v okviru tega javnega natečaja vabi k sodelovanju potencialne podjetnike in delujoča podjetja, na brezplačno udeležbo na delavnici ter na ogled popoldanskega dela festivala. SPIRIT bo na podlagi pogojev in kriterijev javnega natečaja izbral 60 udeležencev za sodelovanje na promocijsko- izobraževalnem dogodku, ki bo potekal 26.3.2014 v sklopu 23. Slovenskega oglaševalskega festivala.

Podlaga za izvedbo javnega natečaja je program dela in finančni načrt SPIRIT za leti 2013 in 2014, ki je bil sprejet na 1. redni seji sveta SPIRIT in spremenjen in dopolnjen na 1. in 2. dopisni seji sveta SPIRIT, h kateremu je Vlada RS podala soglasje 5.3.2013 ter spremembe in dopolnitve programa dela in finančnega načrta SPIRIT S za leto 2013 in 2014, ki jih je sprejel svet SPIRIT na svoji 4. redni seji in 6. dopisni seji, h katerim je podalo Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo soglasje dne 3.9.2013 in Pogodba št. 2130-13-090024 o izvajanju in financiranju programa SPIRIT 2013 in 2014 za področje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja.

Naziv in sedež naročnika

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

Dimičeva ulica 13

SI 1000 Ljubljana, Slovenija

Predmet javnega natečaja

Predmet anonimnega javnega natečaja je izbor projektnih idej iz vrst potencialnih podjetnikov in delujočih podjetij, za izgradnjo blagovne/storitvene znamke. Naročnik bo med formalno popolnimi vlogami in na podlagi meril javnega natečaja izbral 60 najbolj perspektivnih projektnih idej. Avtorjem le-teh bo omogočil udeležbo na promocijsko-izobraževalnem dogodku, ki bo potekal 26.3.2014 v kongresnem centru Bernardin v Portorožu.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih projektov.

Cilj javnega natečaja

Cilj javnega natečaja je pridobiti perspektivne projektne ideje načrtovanja in ustvarjanja blagovne/ storitvene znamke iz vrst potencialnih podjetnikov in delujočih podjetij. Izbranim prijaviteljem (60 udeležencev) bo zagotovljena brezplačna udeležba na delavnici/promocijsko izobraževalnem dogodku in brezplačen ogled preostalih programskih vsebin na dan 26.3.2014, ki se bodo v popoldanskem delu odvijale v okviru 23. Slovenskega oglaševalskega festivala. SPIRIT bo desetim najboljšim avtorjem projektnih idej omogočil javno predstavitev na promocijsko-izobraževalnem dogodku ter izmed teh izbral prve tri zmagovalne projekte, ki bodo prejeli denarno nagrado.

Udeležba in pogoji natečaja

Prijavitelj je lahko pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, državljan Republike Slovenije.

Z oddajo natečajne projektne ideje prijavitelji natečaja soglašajo z vsemi pogoji natečaja, ki so razvidni iz vsebine natečajne dokumentacije. Izbranih deset najboljših avtorjev projektnih idej soglaša z javno predstavitvijo, triminutnim nastopom pred publiko na promocijsko izobraževalnem dogodku, ki bo potekal dne 26.3.2014 v Portorožu ter predstavitvijo na spletnih straneh naročnika.

Način in rok oddaje prijave projektne ideje

Projekt mora vsebovati podatke o udeležencu natečaja (naziv podjetja ali fizične osebe, naslov, kontaktno osebo, telefon, e-mail, spletna stran) ter kratko predstavitev projektne ideje blagovne/storitvene znamke.

Opis projektne ideje izgradnje blagovne/ storitvene znamke naj vsebuje:

- Proces načrtovanja in oblikovanja blagovne/ storitvene znamke

- Vizijo tržne znamke kot pomoč za doseganje ciljev podjetja

- Ciljne trge podjetja (povezava med proizvodom/ storitvijo ter obstoječim in potencialnim potrošnikom, kupcem, strankam)

- Opredelitev tržne pozicije znamke v razmerju do konkurentov in v posameznih ciljnih skupinah (samo domači trg ali tudi mednarodni trgi)

- Podobo blagovne/storitvene znamke ( oblikovalska dovršenost blagovne znamke, jasnost sporočila blagovne znamke, drugačnost v primerjavi s konkurenco …)

- Način komuniciranja z javnostmi/ promocijske aktivnosti (medijsko oglaševanje, neposredno trženje, pospeševanje prodaje, stiki z javnostmi, osebna prodaja…).

Opis projektne ideje lahko vključuje največ do 5000 znakov s presledki (do tri tipkane strani) ali power point predstavitev na največ 8 prosojnicah. Opis ideje/ predstavitev mora biti jasna, razumljiva, vključevati mora načrt/sliko/podobo blagovne ali storitvene znamke.

Vsak udeleženec natečaja lahko posreduje le eno projektno idejo, ki mora prispeti osebno ali po pošti na naslov naročnika, v zaprti ovojnici najkasneje do 14.3.2014 do 12.00 ure. Projektna ideja mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako NE ODPIRAJ, »Projektna ideja načrtovanja blagovne/ storitvene znamke«. Na hrbtni strani zaprte ovojnice morajo biti podatki udeleženca natečaja: naziv podjetja oz. ime in priimek fizične osebe ter točen naslov. Zunanja ovojnica, na kateri je v skladu s poštnimi predpisi za priporočeno pošiljko viden naslov pošiljateljice/ pošiljatelja, bo v glavni pisarni agencije odstranjena, s čimer bo zagotovljena anonimnost natečajnic in natečajnikov v nadaljnji obravnavi.

 Zunanja ovojnica mora vsebovati dve ločeni zaprti ovojnici natečajne naloge, označeni s številkama 1 in 2, v levem zgornjem kotu pa morata biti obe opremljeni s štirimestno šifro natečajnice/ natečajnika, ki naj vsebuje arabske številke in znake abecede. Na zunanjosti ovojnic 1 in 2 ne sme biti nobenih drugih oznak (razen številke in šifre), iz katerih bi bila razvidna identiteta natečajnice/ natečajnika.

Ovojnica, označena s št. 1 in šifro natečajnice/ natečajnika, mora vsebovati podatke o udeležencu natečaja.

Ovojnica, označena s št. 2 in šifro natečajnice/ natečajnika, mora vsebovati Opis projektne ideje izgradnje blagovne/ storitvene znamke, ki je predmet tega natečaja. Poleg tega, da na ovojnici 2 ne sme biti nobenih vidnih oznak identitete natečajnice/ natečajnika, njena/ njegova identiteta ne sme biti razvidna niti iz njene vsebine.

Projektne ideje prispele do navedenega roka se bodo štele za pravočasne, tiste, ki bodo prispele kasneje pa bodo izločene iz postopka ocenjevanja in jih bo naročnik neodprte vrnil udeležencem natečaja.

Natečaj se začne z uradnimi objavami na spletnih straneh naročnika in drugih podpornih institucij.

Odpiranje

Odpiranje projektnih idej ne bo javno. Opravila ga bo petčlanska strokovna komisija v sklopu izbirnega postopka, najkasneje do 18.3.2014.

Komisija in izbor

O prispelih projektnih predlogih bo odločala petčlanska strokovna komisija, ki jo bo s sklepom imenoval direktor naročnika. Strokovna komisija bo objavila izide natečaja najkasneje do 21.3.2014,na spletni strani naročnika (www.spiritslovenia.si).

Člani komisije morajo biti neodvisni od udeležencev natečaja.

Kriteriji, ki jih bo komisija upoštevala pri ocenjevanju prispelih projektnih predlogov so:

1. Zmožnost asociacije- povezave med proizvodom/ storitvijo in potrošnikom

2. Možnost mednarodnega pozicioniranja blagovne/storitvene znamke

3. Podoba blagovne/ storitvene znamke

4. Vizija razvoja blagovne znamke

Vsak posamezni kriterij se ocenjuje z oceno od 1 (najnižja ocena) do 5 (najvišja ocena):

1- neprimerno

2- primerno

3- dobro

4- zelo dobro

5- odlično.

Najvišje število možnih točk je 20 in projektni predlog dobi toliko točk, kolikor jih komisija dodeli za ocenitev vseh kriterijev skupaj.

Nagrade

Prvi trije zmagovalni projekti bodo nagrajeni. Nagradni sklad znaša skupaj 1.500 eur bruto, ki se jih razdeli po naslednjem ključu:

1. nagrada 700 eur

2. nagrada 500 eur

3. nagrada 300 eur

Strokovna komisija si pridržuje pravico, da lahko glede na število in kakovost prispelih projektnih idej nagrade razporedi tudi drugače.

Zavrnitev ali izločitev prijave

Strokovna komisija bo zavrnila nepopolne, neustrezne ali kako drugače neprimerne prijave. Strokovna komisija bo izločila prijavitelja, ki krši pogoje sodelovanja, posreduje lažne ali zavajajoče podatke ali kako drugače krši integriteto izbora. Odločitev strokovne komisije o nagrajenih prijavah je dokončna, brez možnosti pritožbe.

Varovanje podatkov in obveščanje javnosti

Podatke, ki jih prijavitelj posreduje z oddajo projektne ideje, se uporabi v procesu ocenjevanja projektnih predlogov ter za predstavitev prvih desetih najboljših idej na promocijsko izobraževalnem dogodku v okviru Slovenskega oglaševalskega festivala, ki bo potekal 26.3.2014 v Portorožu. Z oddajo prijave se prijavitelj strinja z uporabo in javno objavo navedenih vsebin.

Avtorske pravice

Nagrajeni udeleženci natečaja se strinjajo s prenosom vseh materialnih avtorskih pravic iz 22. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah- ZASP (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB3 in 68/2008) na SPIRIT Slovenija, javno agencijo. Moralne pravice pa ostajajo za vselej in za vse primere na strani izbranih udeležencev natečaja.

Obveščanje

Prijavitelji bodo o izidu natečaja obveščeni najkasneje do 21.3.2014, na elektronski naslov kontaktne osebe, navedene v prijavi projekta.

Dodatne informacije

Vse vprašanja vezana na vsebino javnega natečaja sprejemamo v pisni obliki na elektronski naslov: natecajsof@spiritslovenia.si , najkasneje do 13.3.2014. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani naročnika, najkasneje do 18.3.2014.

 

VABILO NA PREDAVANJE »IZZIVI DANAŠNJEGA ČASA ZA HOTELIRJE IN OSTALE TURISTIČNE DELAVCE«

sreda, 05. marec 2014

Vsebina: Turizem je za območje celotne severne Primorske prepoznan kot velika razvojna priložnost, pa vseeno se zdi, da tega ne znamo izkoristiti v polni meri. Na območju imamo veliko turističnih podjetij, hotelov, zasebnikov, smučišča, veliko se jih žal sooča s slabšo zasedenostjo, pomanjkanjem znanja v trženju, težavami pri pridobivanju kadra, pomanjkanjem finančnih virov itn. Predavatelj nam bo na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj in znanj predstavil svoja razmišljanja o dogajanju v turizmu danes, trendih, ki se nakazujejo, o potrebah sodobnega potrošnika, predstavil nam bo primer dobrih in slabih praks, ter podal nekaj izhodišč za reševanje izzivov, s katerimi se danes soočajo turistični delavci.

Izvajalec: Petar Gasparin, upravnik in direktor hotelov, svetovalec v turizmu, predavatelj, pisec hotelskih kodeksov in priročnika o vodenju manjših družinskih hotelov

Kraj, datum, ura: ponedeljek, 17. 3. 2014, ob 16. uri v Zeleni hiši, Trg svobode 16, Kobarid

Predavanje je za udeležence brezplačno. Število udeležencev je omejeno, zato vas vabimo k čimprejšnjemu vpisu.

Informacije o predavanju in vpis:

telefon: 05 37 43 911

e-pošta: izobrazevanje@icra.si

Projekt SAM SVOJE SREČE KOVAČ delno financirata EU in Republika Slovenija. Partnerji v projektu: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Ustanova Fundacija BiT Planota, Posoški razvojni center, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Mestna občina Nova Gorica.

Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Vabljeni!

V imenu LAS za razvoj:

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija,

Mateja Bizjak

 

VABILO NA PREDAVANJE »KAMP – MOŽNOST ZA UREDITEV NASTANITVENIH KAPACITET NA PODEŽELJU«     

sreda, 05. marec 2014

Vsebina: Številni razvojni dokumenti na ravni države in lokalnih skupnosti omenjajo kampe kot eno od atraktivnejših nastanitvenih kapacitet za obiskovalce ter kot priložnost za razvoj podjetniške ideje na podeželju. Da tudi o tej temi dobimo nove informacije in kakšno novo poslovno idejo, smo medse povabili Lidijo Koren, lastnico enega najbolj znanih kampov ne le v naši regiji, temveč tudi v državi, ter Snežano Škerbinc, svetovalko iz Gospodarske zbornice Slovenije. Skupaj nam bosta predstavili zakonodajne pogoje, ki jih je treba izpolnjevati pri ureditvi in registraciji kampa, svoje dolgoletne izkušnje pri delu na tem področju in pri delu s svojimi obiskovalci, predstavili nam bosta sodobne trende, tako pri razvoju kampov kot pri navadah ljudi, Lidija Koren pa nam bo opisala tudi svojo podjetniško pot in začetke urejanja in vodenja kampa.

Izvajalki: Lidija Koren, podpredsednica Združenja kampov Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije, lastnica edinega slovenskega eko kampa, prejemnica številnih nagrad in priznanj za kampe, ter mag. Snežana Škerbinc, samostojna svetovalka pri Gospodarski zbornici Slovenije – Turistično gostinska zbornica.

Kraj, datum, ura: sreda, 12. 3. 2014, ob 16. uri, v Gotski hiši v Kanalu.

Predavanje je za udeležence brezplačno. Število udeležencev je omejeno, zato vas vabimo k čimprejšnjemu vpisu.

Informacije o predavanju in vpis:

telefon: 05 37 43 911

e-pošta: izobrazevanje@icra.si

Projekt SAM SVOJE SREČE KOVAČ delno financirata EU in Republika Slovenija. Partnerji v projektu: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Ustanova Fundacija BiT Planota, Posoški razvojni center, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Mestna občina Nova Gorica.

Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

 

VABILO NA PREDAVANJE »RAČUNOVODSTVO PO DEJANSKIH PRIHODKIH IN ODHODKIH NA KMETIJI«

sreda, 05. marec 2014

Vsebina: Predavanje je namenjeno zlasti članom kmečkega gospodinjstva, katerega povprečni skupni dohodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti preseže 7.500 evrov in morajo s 1. 1. 2014 začeti z obveznim vodenjem knjigovodstva za davčne namene, ter potencialnim vlagateljem na podlagi Programa razvoja podeželja 2014 – 2020, ki nameravajo v letu 2015 kandidirati na investicijske javne razpise z večjo, zahtevnejšo naložbo. Njihov poslovni načrt bo moral temeljiti na dejanskih prihodkih in odhodkih. Ravno tako je predavanje namenjeno vsem, ki se zavedajo, da je za uspešno vodenje kmetije potreben podjetniški pristop.

Na predavanju bodo predstavljene možne oblike delovanja kmetijskih gospodarstev za davčne namene (kmečka gospodinjstva, samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe), predstavljena bodo pravila za vodenje računovodstva na kmetijah, načrtno izbrani istovrstni poslovni dogodki na kmetiji in njihovo računovodsko knjiženje, davčni obračuni ter kmetijska dejavnost in DDV.

Izvajalec: Zorko Kaltnekar, vodja finančno računovodske službe Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica

Kraj, datum, ura: torek, 11. 3. 2014, ob 16. uri v prostorih Posoškega razvojnega centra v Tolminu

Predavanje je za udeležence brezplačno. Število udeležencev je omejeno, zato vas vabimo k čimprejšnjemu vpisu.

Informacije o predavanju in vpis:

telefon: 05 37 43 911

e-pošta: izobrazevanje@icra.si

Projekt SAM SVOJE SREČE KOVAČ delno financirata EU in Republika Slovenija. Partnerji v projektu: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Ustanova Fundacija BiT Planota, Posoški razvojni center, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Mestna občina Nova Gorica.

Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

 

VABILO NA PREDAVANJE »LASTNOSTI OVČJE VOLNE IN NJENA UPORABA«     

sreda, 05. marec 2014

Vsebina: Na predavanju bomo spoznali ovčjo volno kot živalsko vlakno. Seznanili se bomo s postopki priprave ovčje volne za predelavo in pregledali možnosti uporabe. Na območju LAS za razvoj je ovčjereja vse bolj prisotna. Posledično se srečujemo z vse večjimi količinami ovčje volne, ki ostaja povečini neizkoriščena in kmetovalcu predstavlja breme. Za koga drugega pa b i bil lahko ta naravni material osnovna surovina za predelavo. Na delavnici bomo poskušali najti tudi nekatere odgovore o možnostih predelave naše lokalne volne v smislu razvoja poslovne priložnosti. Predavanje bo trajalo 3 ure.

Izvajalec: Ignac Gorjanc, profesor tekstilne tehnologije

Kraj, datum, ura: petek, 7. 3. 2014, ob 18. uri v Podeželski hiši v Bovcu.

Predavanje je za udeležence brezplačno. Število udeležencev je omejeno, zato vas vabimo k čimprejšnjemu vpisu.

Informacije o predavanju in vpis:

telefon: 05 37 43 911

e-pošta: izobrazevanje@icra.si

Projekt SAM SVOJE SREČE KOVAČ delno financirata EU in Republika Slovenija. Partnerji v projektu: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Ustanova Fundacija BiT Planota, Posoški razvojni center, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Mestna občina Nova Gorica.

Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

 

OBVESTILO ZA ISKALCE ZAPOSLITVE

USPOSABLJANJE GOZDARJEV IN SEKAČEV

torek, 04. marec 2014

Zavod RS za zaposlovanje je že v letu 2013 skupaj s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna sklenil pogodbo za izvajanje progama gozdar/sekač kot pripravo za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

Več informacij na spodnji povezavi:

http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo?aid=797

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

Mestni trg 1, 5280 Idrija

 

DELAVNICA: MODNO USTVARJANJE    

ponedeljek, 03. marec 2014

Izvajalec: Borut Šulin, modni oblikovalec iz Bovca

Datum, ura: sreda, 12. 3. 2014, ob 16 uri

Lokacija: Podeželska hiša, Trg golobarskih žrtev 2, Bovec

Komu je delavnica namenjena: krojačem, šiviljam, pletiljam in vsem, ki ste vešči v kvačkanju, šivanju, klekljanju, filcanju itd. ter vsem, ki v tem trenutku še nimate tovrstnih znanj, vendar iščete poslovno priložnost.

Vsebina predavanja:

Na delavnici vas bo modni oblikovalec seznanil:

- z neizkoriščenim potencialom,

- z umestitvijo tradicionalnih izdelkov, ki premorejo pridih modnega trenda, v današnji čas,

- prednostjo posameznih naravnih materialov,

- recikliranjem že obstoječih oblačil ter njihovo ponovna uporaba,

- razvojem poslovne priložnosti.

Možnost oblikovanja skupine ter nadgradnja delavnic glede na želje in interese udeležencev.

Trajanje: 4 ure.

spec. Greta Černilogar

vodja sektorja za podeželje

Posoški razvojni center

Soča Valley Development Centre

Sedež: Trg svobode 2, SI-5222 Kobarid

Poslovni prostori: Ul. padlih borcev 1b, SI-5220 Tolmin

T: +386 5 38 41 507 F: +386 5 38 41 504 W: www.prc.si

 

VABILO NA PREDAVANJE »NOVE IDEJE ZA RAZVOJ STORITVENEGA SEKTORJA NA PODEŽELJU«

petek, 21. februar 2014

Vsebina: Tako v Sloveniji kot vsepovsod po svetu se danes soočamo s trendom staranja prebivalstva ter posledično s težavami in številnimi izzivi pri zagotavljanju storitev za ostarele in osebe s posebnimi potrebami, kot so prevozi, nega, osebna pomoč, prehrana in podobno, po katerih pa povpraševanje vztrajno raste. Take potrebe lokalnega prebivalstva lahko skupaj dosegajo kritično maso, ki lahko zagotavlja novo zaposlovanje za polni delovni čas na podeželskih območjih. Zato smo medse povabili Skupnost socialnih zavodov Slovenije, ki že skoraj pol stoletja spremlja in sooblikuje področje zagotavljanja različnih oblik storitev za starejše, imajo bogate izkušnje s poznavanjem primerov dobrih praks od doma in iz tujine, zato so primeren partner ob načrtovanju novih storitvenih dejavnosti na podeželju. Predstavnik skupnosti nam bo predstavil zakonodajo, ki ureja to področje, pogoje za registracijo tovrstne dejavnosti kot podjetniške dejavnosti, predstavil nam bo primere dobrih praks ter mrežo MATIjA, s katero se vzpostavlja platforma za povezovanje povpraševanja z obstoječo in novo ponudbo storitev.

Izvajalec: Boris Koprivnikar, predsednik upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Kraj, datum, ura: četrtek, 27. 2. 2014, ob 16. uri v Zeliščnem centru v Grgarskih Ravnah

Predavanje je za udeležence brezplačno. Število udeležencev je omejeno, zato vas vabimo k čimprejšnjem vpisu.

Informacije o predavanju in vpis:

telefon: 05 37 43 911

e-pošta: izobrazevanje@icra.si

 

Projekt SAM SVOJE SREČE KOVAČ delno financirata EU in Republika Slovenija. Partnerji v projektu: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Ustanova Fundacija BiT Planota, Posoški razvojni center, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Mestna občina Nova Gorica.

Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

 

VABILO NA SEMINAR   

četrtek, 30. januar 2014

Spoštovani!

Vabimo vas na seminar z naslovom »Priložnosti za razvoj naravnih zdravilišč na podeželju – iskanje podjetniških priložnosti v turizmu v povezavi z zdravilnimi lastnostmi narave«.

Seminar bo v četrtek, 6. februarja 2014, ob 16. uri v Cerknem, v dvorani Hotela Cerkno, Sedejev trg 8.

Seminar bo izvedel Iztok Altbauer, direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, ki bo predstavil obstoječe stanje v Sloveniji na področju zdraviliškega turizma, trende v wellnes turizmu ter primere dobrih praks iz Slovenije in tujine. Veliko boste slišali o možnostih za razvoj zdraviliškega turizma na podeželskem območju ter o možnih načinih sodelovanja z že delujočimi naravnimi zdravilišči.

Seminar je za udeležence brezplačen, saj je aktivnost izvedena v okviru projekta SAM SVOJE SREČE KOVAČ, ki ga delno financirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest, na telefonski številki 05 37 43 911 ali preko e-pošte izobrazevanje@icra.si.

Vljudno vabljeni!

 

ZAČEL SE JE IZVAJATI PROJEKT »SAM SVOJE SREČE KOVAČ«

četrtek, 30. januar 2014

Konec leta 2013 se je na območju lokalne akcijske skupine LAS za razvoj začel izvajati skupni projekt Sam svoje sreče kovač. Snovalci projekta smo s tem želeli motivirati in informirati prebivalstvo o možnostih, ki jih nudi podjetništvo, o perspektivnih dejavnostih na podeželju, spodbuditi nove in že obstoječe podjetnike k razvoju teh dejavnosti in z ogledom dobrih praks udeležencem v izobraževalnem programu predstaviti smeri ter pristope k razvoju drugod po Sloveniji.

Pred vami je katalog izobraževanj, ki se bodo izvajala do konca aprila letos. Program je sestavljen iz dvodnevne male šole podjetništva, ki se bo odvijala na treh lokacijah, in sicer v Idriji, Kanalu in Tolminu, ter osmih specialističnih predavanj, katerih cilj je na območje prinesti nove podjetniške zamisli, načine razmišljanja in pristope k nagovarjanju sodobnega potrošnika.

Program izobraževanja je namenjen vsem, ki razmišljate o samostojni podjetniški poti oziroma tistim, ki ste z njo pravkar začeli. Vključite pa se lahko tudi zaposleni, ki menite, da je vaša zaposlitev ogrožena, kot tudi tisti, ki v življenju iščete nove izzive. Vsekakor pa je program dobrodošel tudi za vse brezposelne, kmete, ki si na kmetiji želite opravljati dodatno podjetniško dejavnost, in študentom s podjetniško žilico.

Udeležba na vseh izobraževanjih je za udeležence brezplačna, število udeležencev pa je omejeno, zato vas vabimo k čimprejšnjemu vpisu.

Informacije o programu in vpis: telefon: 05 37 43 911, e-pošta: izobrazevanje@icra.si

 

Mala šola podjetništva

Vsebina: Program omogoča pridobivanje temeljnih poslovnih znanj, razvoj podjetnih lastnosti in spretnosti ter potrebnih znanj za ustanovitev in vodenje lastnega podjetja.

Vsebine programa predvidoma obsegajo naslednje sklope in bodo v času izvajanja programa prilagojene potrebam udeležencev:

lastnosti podjetnih oseb (podjetniki v okolju in odločitev za podjetništvo, podjetništvo in sodobno tržno gospodarstvo, razvijanje in vrednotenje poslovnih zamisli),

podjetniški proces (koncept poslovnega načrta, vzorčni poslovni načrt, ustanovitev in razvoj podjetja),

dileme rasti podjetja (podjetništvo in menedžment, trženje in strategija trženja, financiranje podjetja, računovodstvo, ravnanje z ljudmi),

podjetniško podporno okolje in viri financiranja.

Izvajalka: Vesna Kozar, podjetniška svetovalka

Kraj, datum, ura: mala šola podjetništva bo trajala po dva dneva, izvedena bo na treh različnih lokacijah in sicer:

· Idrija, ponedeljek, 3. 2., in torek, 4. 2. 2014 , od 16. do 19. ure. Prvi dan bo predavanje v učilnici ICRUM, Mestni trg 2, drugi dan pa v Centru idrijske čipke, Prelovčeva ulica 2.

· Tolmin, sreda, 5. 2., in ponedeljek, 10. 2. 2014, od 16. do 19. ure, v prostorih Posoškega razvojnega centra, Ul. padlih borcev 1b, Tolmin,

· Kanal, sreda, 12. 2., in četrtek, 13. 2. 2014, od 16. do 19. ure, v Gotski hiši, Pionirska 8.

 

SPECIALISTIČNA PREDAVANJA

Priložnosti za razvoj naravnih zdravilišč na podeželju - iskanje podjetniških priložnosti v turizmu v povezavi z zdravilnimi lastnostmi narave

Vsebina: Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč je turistična marketinška organizacija, ki zagovarja in uresničuje poslovne interese posameznih članov in zdraviliško-turističnega produkta kot celote. Kot krovna organizacija sledi svetovnim in slovenskim trendom pri razvoju različnih oblik wellnessov ter trendom obnašanja in potreb potrošnikov. Na predavanju nam bo direktor skupnosti predstavil obstoječe stanje v Sloveniji na področju zdraviliškega turizma, trende v wellness turizmu ter primere dobri praks iz Slovenije in tujine. Veliko bomo slišali o možnostih za razvoj zdraviliškega turizma na podeželskem območju ter o možnih načinih sodelovanja z že delujočimi naravnimi zdravilišči.

Izvajalec: Iztok Altbauer, direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč

Kraj, datum, ura: četrtek, 6. 2. 2014, ob 16. uri v dvorani Hotela Cerkno, Cerkno

 

Umetnost uspešne prodaje

Vsebina: Danes nam je že dodobra jasno, da pravi izziv ni več narediti izdelka ali storitve, temveč da se ključ do uspeha skriva v uspešni in učinkoviti prodaji. Da bi o uspešni prodaji, promociji in iskanju novih podjetniških idej izvedeli več, smo medse povabili strokovnjaka za to področje, mag. Aleša Lisca. Njegovo predavanje, popestreno s slikovnim gradivom in številnimi primerih dobrih in slabih praks, bo obsegalo naslednje vsebine: osnovna dejstva o prodaji, trije načini za povečanje prodaje, ki delujejo v vsaki panogi, psihološki sprožilci, z uporabo katerih se proda več in ima bolj zadovoljne stranke, kako se izogniti velikim napakam, ki jih dela večina prodajalcev, zakaj bodo ali pa ne bodo kupili naš izdelek ali storitev, kako izbrati pravi način prodaje in prave načine komuniciranja, koliko vložiti v trženje in prodajo in kako ugotoviti, koliko je najmanj potrebno, kako z lahkoto in brez slabe vesti prodajati dražje kot konkurenca, psihologija prodaje, 4 preizkušeni modeli za kreiranje novih izdelkov, storitev in poslovnih idej, na kaj moramo biti posebej pozorni pri trženju prireditev in dogodkov.

Izvajalec: mag. Aleš Lisac, direktor podjetja Lisac&Lisac

Kraj, datum, ura: torek, 11. 2. 2014, ob 9. uri v Centru idrijske čipke, Prelovčeva ul. 2, Idrija. Trajanje: 5 ur

 

Nove ideje za razvoj storitvenega sektorja na podeželju

Vsebina: Tako v Sloveniji kot vsepovsod po svetu se danes soočamo s trendom staranja prebivalstva ter posledično s težavami in številnimi izzivi pri zagotavljanju storitev za ostarele in osebe s posebnimi potrebami, kot so prevozi, nega, osebna pomoč, prehrana in podobno, po katerih pa povpraševanje vztrajno raste. Take potrebe lokalnega prebivalstva lahko skupaj dosegajo kritično maso, ki lahko zagotavlja novo zaposlovanje za polni delovni čas na podeželskih območjih. Zato smo medse povabili Skupnost socialnih zavodov Slovenije, ki že skoraj pol stoletja spremlja in sooblikuje področje zagotavljanja različnih oblik storitev za starejše, imajo bogate izkušnje s poznavanjem primerov dobrih praks od doma in iz tujine, zato so primeren partner ob načrtovanju novih storitvenih dejavnosti na podeželju. Predstavnik skupnosti nam bo predstavil zakonodajo, ki ureja to področje, pogoje za registracijo tovrstne dejavnosti kot podjetniške dejavnosti, predstavil nam bo primere dobrih praks ter mrežo MATIjA, s katero se vzpostavlja platforma za povezovanje povpraševanja z obstoječo in novo ponudbo storitev.

Izvajalec: Boris Koprivnikar, predsednik upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Kraj, datum, ura: četrtek, 27. 2. 2014, ob 16. uri v Zeliščnem centru v Grgarskih Ravnah

 

Lastnosti ovčje volne in njena uporaba

Vsebina: Na predavanju bomo spoznali ovčjo volno kot živalsko vlakno. Seznanili se bomo s postopki priprave ovčje volne za predelavo in pregledali možnosti uporabe. V Zgornjem Posočju je ovčereja vse bolj prisotna. Posledično se srečujemo z vse večjimi količinami ovčje volne, ki ostaja povečini neizkoriščena in kmetovalcu predstavlja breme. Za koga drugega pa bi bil lahko ta naravni material osnovna surovina za predelavo. Na delavnici bomo poskušali najti tudi nekatere odgovore o možnostih predelave naše lokalne volne v smislu razvoja poslovne priložnosti. Predavanje bo trajalo 3 ure.

Izvajalec: Ignac Gorjanc, profesor tekstilne tehnologije

Kraj, datum, ura: petek, 7. 3. 2014, ob 18. uri v Podeželski hiši, Trg golobarskih žrtev 2, Bovec

 

Računovodstvo po dejanskih prihodkih in odhodkih na kmetiji

Vsebina: Predavanje je namenjeno zlasti članom kmečkega gospodinjstva, katerega povprečni skupni dohodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti preseže 7.500 evrov in morajo s 1. 1. 2014 začeti z obveznim vodenjem knjigovodstva za davčne namene, ter potencialnim vlagateljem na podlagi Programa razvoja podeželja 2014 – 2020, ki nameravajo v letu 2015 kandidirati na investicijske javne razpise z večjo, zahtevnejšo naložbo. Njihov poslovni načrt bo moral temeljiti na dejanskih prihodkih in odhodkih. Ravno tako je predavanje namenjeno vsem, ki se zavedajo, da je za uspešno vodenje kmetije potreben podjetniški pristop.

Na predavanju bodo predstavljene možne oblike delovanja kmetijskih gospodarstev za davčne namene (kmečka gospodinjstva, samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe), predstavljena bodo pravila za vodenje računovodstva na kmetijah, načrtno izbrani istovrstni poslovni dogodki na kmetiji in njihovo računovodsko knjiženje, davčni obračuni ter kmetijska dejavnost in DDV.

Izvajalec: Zorko Kaltnekar, univ. dipl. ekon., vodja finančno računovodske službe Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica

Kraj, datum, ura: torek, 11. 3. 2014, ob 16. uri v prostorih Posoškega razvojnega centra, Ul. padlih borcev 1b, Tolmin

 

Izzivi današnjega časa za hotelirje in ostale turistične delavce ter možni načini iskanja rešitev

Vsebina: Turizem je za območje celotne severne Primorske prepoznan kot velika razvojna priložnost, pa vseeno se zdi, da tega ne znamo izkoristiti v polni meri. Na območju imamo veliko turističnih podjetij, hotelov, zasebnikov, smučišča, veliko se jih žal sooča s slabšo zasedenostjo, pomanjkanjem znanja v trženju, težavami pri pridobivanju kadra, pomanjkanjem finančnih virov itn. Predavatelj nam bo na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj in znanj predstavil svoja razmišljanja o dogajanju v turizmu danes, trendih, ki se nakazujejo, o potrebah sodobnega potrošnika, predstavil nam bo primer dobrih in slabih praks, ter podal nekaj izhodišč za reševanje izzivov, s katerimi se danes soočajo turistični delavci.

Izvajalec: Petar Gasparin, upravnik in direktor hotelov, svetovalec v turizmu, predavatelj, pisec hotelskih kodeksov in priročnika o vodenju manjših družinskih hotelov

Kraj, datum, ura: ponedeljek, 17. 3. 2014, ob 16. uri v Zeleni hiši, Trg svobode 16, Kobarid

 

Kamp – možnost za ureditev nastanitvenih kapacitet na podeželju

Vsebina: Številni razvojni dokumenti na ravni države in lokalnih skupnosti omenjajo kampe kot eno od atraktivnejših nastanitvenih kapacitet za obiskovalce ter kot priložnost za razvoj podjetniške ideje na podeželju. Da tudi o tej temi dobimo nove informacije in kakšno novo poslovno idejo, smo medse povabili Lidijo Koren, lastnico enega najbolj znanih kampov ne le v naši regiji, temveč tudi v državi, ter Snežano Škerbinc, svetovalko iz Gospodarske zbornice Slovenije. Skupaj nam bosta predstavili zakonodajne pogoje, ki jih je treba izpolnjevati pri ureditvi in registraciji kampa, svoje dolgoletne izkušnje pri delu na tem področju in pri delu s svojimi obiskovalci, predstavili nam bosta sodobne trende, tako pri razvoju kampov kot pri navadah ljudi, Lidija Koren pa nam bo opisala tudi svojo podjetniško pot in začetke urejanja in vodenja kampa.

Izvajalki: Lidija Koren, podpredsednica Združenja kampov Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije, lastnica edinega slovenskega eko kampa, prejemnica številnih nagrad in priznanj za kampe, ter mag. Snežana Škerbinc, samostojna svetovalka pri Gospodarski zbornici Slovenije – Turistično gostinska zbornica

Kraj, datum, ura: NAKNADNO JE PRIŠLO DO SPREMEMBE V TERMINU. NOV DATUM JE: sreda, 12. 3. 2014 ob 16. uri v Gotski hiši, Pionirska 8, Kanal.

 

Nove ideje in pristopi v gradbeništvu – Naredimo hišo naravno, okolju in ljudem prijazno ter poceni

Vsebina: Izdelovanje hiše po principih naravne gradnje nam bo predstavil Miro Žitko, avtor knjige o naravni gradnji, ki v svoji knjigi piše, da so čas sečnje, vrste lesov, ilovice in trav pomembne, če si želimo sami zgraditi hišo iz naravnih materialov.

Izvajalec: Miro Žitko

Kraj, datum, ura:

- Tolmin, petek, 21. 2. 2014, ob 18. uri v Knjižnici Cirila Kosmača, Tumov drevored 6,

- Kobarid, torek, 25. 2. 2014, ob 18. uri v Zeleni hiši, Trg svobode 16,

- Bovec, petek, 28. 2. 2014, ob 18. uri v Stergulčevi hiši, Trg Golobarskih žrtev 23 (mala dvorana).

Projekt Sam svoje sreče kovač delno financirata EU in Republika Slovenija. Partnerji v projektu: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Ustanova Fundacija BiT Planota, Posoški razvojni center, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Mestna občina Nova Gorica.

Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

 

VABILO NA SEMINAR »NOVOSTI ZA PODJETJA IN PODJETNIKE, KI SO STOPILE V VELJAVO Z LETOM 2014«        

torek, 21. januar 2014

Vsebina:

Obračun plačil za delo po pogodbah civilnega prava od 1. januarja oziroma 1. februarja 2014 naprej:

- podjemna pogodba, avtorska pogodba, prokura, poslovodenje, začasno in občasno delo po ZUTD,

- kdaj obračunati kateri prispevek in kako pravilno izpolniti REK-2,

- primerjalni izračuni »strošek – bruto – neto« po vrstah pogodb.

Novosti pri predlaganju obračunov davčnega odtegljaja (REK obrazcev):

- spremembe pri poročanju REK-1 obrazcev,

- poročanje v i-REK podrobneje.

Pregled sprememb pri načinu določitve osnove za plačilo prispevkov za samostojne podjetnike v letu 2014

Pregled drugih novosti:

- Zakon o matični evidenci – ZMEPIZ-1.

Vprašanja in odgovori

Kdaj: sreda, 29. januar 2014, ob 16. uri

Kje: učilnica ICRUM, Mestni trg 2, Idrija

Predavatelji: strokovnjaki iz podjetja P.E.S.d.o.o. Idrija– Podjetje za ekonomske storitve

Prijave: sprejemamo na telefonski številki 05 37 43 911 ali na spletnem naslovu izobrazevanje@icra.si

Za dodatne informacije lahko pokličete na Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo, na telefonsko številko 05 37 43 911, ali pišete na naslov izobrazevanje@icra.si.

Seminar je za udeležence brezplačen, saj je sofinanciran s strani Občine Idrija.

Število mest je omejeno. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest.

Vljudno vabljeni!

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

 

ERASMUS+, NOV PROGRAM EU ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADE IN ŠPORT          ponedeljek, 20. januar 2014

V januarju se bo začel izvajati nov program Erasmus+, ki bo imel v svojem proračunu slabih 15 milijard evrov za sedem let izvajanja. Večina teh sredstev bosta namenjeni posameznikom za izobraževanja v tujini, ostalo pa za podpiranje partnerstev med izobraževalnimi ustanovami, podjetji, lokalnimi in regionalnimi organi, mladinskimi in nevladnimi organizacijami.

Pričakuje se, da bo več kot štiri milijone ljudi prejelo podporo za študij, usposabljanje, delo ali prostovoljno delo v tujini. Novost programa je, da uvaja novo jamstveno shemo za posojila Evropskega investicijskega sklada in ki bo namenjen študentom, ki bodo želeli celoten magistrski študij opraviti v tujini. Program Erasmus+ bo namenjen tudi učiteljem, vodjem usposabljanj, mladinskim delavcem, partnerstvom med univerzami, višjimi šolami, šolami, podjetji in neprofitnimi organizacijami.

V programu Erasmus+ bodo združeni vsi trenutni programi Evropske unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport: Vseživljenjsko učenje – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenious, Grundtig; Mladi v akcijji, Erasmus Mundi, Tempus, Alfa, Edulink, program za sodelovanje z industrializiranimi državami.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.

 

VABILO NA PREDSTAVITEV POSLOVNO-INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA POTREBE VODENJA RAČUNOVODSTVA NA KMETIJI               

ponedeljek, 13. januar 2014

Čeprav informacija ni več nova, je prav, da še enkrat opozorimo na to, da bodo morala z novim letom kmečka gospodarstva z vsaj 7.500 EUR skupnega lastnega dohodka začeti voditi knjigovodstvo na kmetiji za davčne namene.

Tako je namreč določeno v spremembah zakona o dohodnini – kmečka gospodinjstva s preseženim pragom 7.500 EUR skupnega dohodka članov gospodinjstva iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti v zadnjih dveh letih so dolžna določiti nosilca dejavnosti in ugotavljati davčno osnovo od odhodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Iz tega sledi, da bodo morali zavezanci za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti voditi ustrezno računovodstvo in iz računovodskih evidenc sestavljati predpisane računovodske izkaze in davčne obračune. Davčno osnovo bodo potem ti zavezanci za dohodek morali na ta način uveljavljati še vsaj pet let.

Da bi bil prehod na knjigovodstvo na kmetiji lažji tako za kmetije kot računovodske servise in svetovalce, je ministrstvo za kmetijstvo pripravilo uporabniška navodila – navodila za knjiženje poslovnih dogodkov - in enotni kontni načrt. Pomembno je, da je v navodilih zagotovljena povezava med metodologijo FADN in davčnim knjigovodstvom in je temu ustrezen tudi kontni načrt.

Tista kmečka gospodinjstva, katerih povprečni skupni dohodek osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leti 2011 in 2012 presega 7.500 EUR, so morala že do 31. oktobra 2013 pri davčnem organu določiti nosilca dejavnosti v okviru gospodinjstva, ter priglasiti, da s 1. 1. 2014 ugotavljajo davčno osnovo od teh dohodkov na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma normiranih odhodkov.

Tudi na ICRA želimo kmetom, kmetijskim svetovalcem in računovodskim servisom z informacijami pomagati pri prehodu na nov način dela, zato vas v sodelovanju s podjetjem DataLab vabimo na predstavitev njihovega poslovno-informacijskega sistema za kmetije. Program omogoča kmetijam lažje in preglednejše vodenje vseh kmetijskih evidenc na enem mestu ter vodenje računovodstva za kmetije. Hkrati program omogoča avtomatsko oblikovanje FADN poročil in njihovo sprotno ažuriranje. Kmetije - uporabnice njihovega programa, lahko uvozijo svoje podatke v bazo FA s pomočjo digitalnega certifikata. Podjetje bo na predstavitvi podelilo brezplačne licence kmetijam, ki bodo želele postati njihove uporabnice.

Predstavitev bo v sredo, 22. januarja 2014, ob 17. uri, v učilnici ICRUM, Mestni trg 2, Idrija.

Število mest je omejeno, udeležba je brezplačna, prijave pa sprejemamo na telefonski številki 05 37 43 911 do zasedbe prostih mest.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.: 37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.