V okviru podprograma Media programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori koprodukcijskim skladom za leto 2017.

Upravičene so dejavnosti koprodukcijskega sklada, vključno z zagotavljanjem finančne podpore upravičenim tretjim osebam za upravičene projekte, ki izpolnjujejo naslednja merila:
– produkcija igranih, animiranih in dokumentarnih filmov, ki trajajo vsaj 60 minut in so namenjeni predvsem prikazovanju v kinematografih;
– izvajanje konkretne strategije distribucije, katere cilj je boljše kroženje podprtih del. Film mora biti distribuiran na najmanj 3 ozemljih, od katerih vsaj eno sodeluje v podprogramu MEDIA, vsaj eno pa je tretja država.

Na razpis se lahko prijavi koprodukcijski sklad, ki je bil zakonito ustanovljen in dejaven najmanj 12 mesecev, njegova glavna dejavnost pa je zagotavljanje podpore mednarodnim koprodukcijam, s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi druge razpisne pogoje.

Delež sofinanciranja: Finančni prispevek Unije ne sme presegati 400.000 EUR oziroma 60 % vseh upravičenih stroškov.

Rok prijave: 28.02.2017

Trajanje projekta: Do 28 mesecev.

Spletna stran razpisa.